هدف از اين دوره تعليم و تربيت کارشناسانى است که بتوانند با تکيه بر معلومات و تجربيان نظرى و علمى خود در مقام مجرى و برنامه‌ريز نسبت به نشر و توسعهٔ علوم کشاورزى در سطوح مختلف اقدام نمايند. داوطلب بايد نسبت به کار کردن در مزارع و محيط‌هاى روستائي، و انجام فعاليت‌هاى آموزشى و ارشادى و مشورتى در زمينهٔ کشاورزى علاقه‌مند بوده و از زيربناى معلومات عمومى و علوم اجتماعى به‌ويژه اجتماع روستائى بهره‌مند باشد.


طول دوره ۴ سال است و دروس دوره شامل مواد نظري، عملى و کارگاهى و عمليات صحرائى است. دانشجويان پس از گذراندن دروس عمومي، دروس علوم پايه و دروس اصلى کشاورزى خصوصاً اصول مربوط به تعليم و تربيت، جامعه‌شناسي، روانشناسى تربيتي، مديريت، سرپرستى و رهبرى محل برنامه‌ريزى و ارزشيابي، برنامه‌هاى آموزش کشاورزى و ترويج کشاورزى را فرا مى‌گيرند. فارغ‌التحصيلان که عنوان مهندس کشاورزى در رشتهٔ ترويج و آموزش کشاورزى را دارند مى‌توانند در دبيرستان‌ها و هنرستان‌ها، مراکز آموزش کشاورزى (براى مربى آموزشي)، حوزه‌هاى ترويج کشاورزي، مراکز خدمات کشاورزى (براى کارشناس ترويج و آموزش)، شبکه‌هاى تعاوني، شرکت‌هاى کشت و صنعت، بنياد جانبازان و جهاد کشاورزى مشغول خدمت شوند. امکان ادامهٔ تحصيل تا سطح کارشناسى ارشد و دکترىٰ در داخل يا خارج از کشور وجود دارد.