هدف تربيت افرادى است که بتوانند با تعهد و کارآئى مطلوب به انجام پژوهش‌هاى لازم دربارهٔ اساطير و هنرهاى تجسمى سنتى در ابعاد گوناگون آن فعاليت نموده و به ‌عنوان محلى شايسته با ميراث فرهنگى همکارى کرده و نيز با اشتغال در اين زمينه در حفظ اصالت و ارزش‌ها و نيز اعتلاء اين هنرها گام بردارند. فارغ‌التحصيلان اين رشته با آموزش‌هاى نظري، کارگاهى و کارآموزى در زمينهٔ هنرهاى سنتى قادر خواهند بود در انجام پژوهش و نيز حفظ و احياء اين هنرها به ‌صورت کمک کارشناس نقش داشته و ادارهٔ واحدها و کارگاه‌هاى توليدى را بَر عهده گيرند.


توجه: در برخى از رشته‌هاى تحصيلى با آزمون سراسرى که نياز به اقداماتى نظير مصاحبه، معاينه و آزمون عملى و يا علمى و يا احتمالاً افراد ذخيره دارد به روش نيمه متمرکز دانشجو پذيرش مى‌شود. جزئيات شرايط و ضوابط اختصاصى و نحوهٔ پذيرش دانشجو در اين نوع رشته‌ها در دفترچهٔ راهنماى شمارۀ ۲ به‌طور مشروح بيان شده است.