تعريف و هدف:


- رشتهٔ نوازندگى

رشتهٔ نوازندگى ساز ايرانى (و نوازندگى ساز جهان)، يکى از دوره‌هاى کارشناسى آموزش عالى است که هدف آن تربيت نوازندگان با بهره‌جوئى از موسيقى اصيل و سنتى ايرانى (و به‌کارگيرى علم موسيقى جهاني) است.


- طول دوره و شکل نظام

طول متوسط دورهٔ کارشناسى رشتهٔ نوازندگى ساز جهاني، ۴ سال شامل ۸ ترم ۱۷ هفته‌اى است.


- نقش و توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان

فارغ‌التحصيلان دورهٔ کارشناسى رشتهٔ نوازندگى ساز ايرانى (و نوازندگى ساز جهاني) قادر خواهند بود با اخذ دانش عمومى و نظرى و عملى دربارهٔ موسيقى همچنين توانائى‌هاى لازم در زمينهٔ نوازندگى به عضويت در ارکسترهاى موسيقى ايرانى و کلاسيک درآيند. ضمناً فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توانند به آموزش نوازندگى ساز مربوطه و نيز دروس نظرى موسيقى در هنرستان‌هاى موسيقى در سطح کشور بپردازند.