هدف تربيت افرادى متعهد است که با دانش، تجربه و کارآئى عملى بتوانند آثار تاريخى و اشياء فرهنگى و تاريخى را مرمت کرده با احياء و مرمت و نگهدارى عملى اين آثار به سوى استقلال و رشد فرهنگى و اقتصادى کشور گام بردارند. داوطلبان بايد در دروس فيزيک، شيمي، زيست‌شناسي، و اطلاعات هنرى داراى پايهٔ خوب بوده علاقه، استعداد و صبر و حوصله‌ٔ کارى لازم را دارا باشند. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در سازمان‌هائى نظير کتابخانه‌ها، سازمان ميراث فرهنگى کشور، موزه‌ها به کار مشغول شوند. ترميم اشياء فلزي، تابلوهاى نقاشي، ابنيه، اشياء سفالى و سنگى و چوبي، فرش‌ها و ... از جمله کاربردهاى اين رشته است. امکان ادامهٔ تحصيل در اين رشته در داخل کشور وجود ندارد.


نظر دانشجويان: در اين رشته عليرغم وجود زمينه‌هاى زياد براى گسترش اين رشته در جهت جذب توريست، ايجاد موزه‌ها، استاد و متخصص در حد کافى وجود ندارد.