هدف تربيت نيروى متخصص مجهز به دانش فنى و مهارت لازم براى مطالعه، طراحى و اجراء سازه‌هاى مختلف صنعت آب است و فارغ‌التحصيلان اين دوره توانائى ساخت و اجراء سازه‌هاى مختلف معمول در صنعت آب نظير سدها و سازه‌هاى جنبى آنها کانال‌هاى آبيارى و آبرساني، تصفيه‌خانه‌هاى آب و فاضلاب، مخازن بتنى و فلزي، کارگاه‌هاى عمرانى، احداث نيروگاه‌ها و تپه‌ها، دکل‌‌هاى انتقال نيرو و ... را دارند. اهميت اين رشته به ‌دليل سهم عظيم پروژه‌هاى عمرانى در برنامه‌هاى توسعهٔ کشور در ارتباط با صنعت آب است. در اين دوره حدود ۶۰۰ ساعت کارآموزى در سه مرحله پيش‌بينى شده است.