جهت‌گيرى کلى برنامهٔ کارشناسى آبادانى روستاها بر آن است فارغ‌التحصيلان اين دوره بعد از طى مباحث عمومى و کلى دروس مهندسي، در حد نياز روستاها آشنائى و تبحر بر مسائل: معمارى روستاها و طرح‌هاى جامع روستائي، مسائل عمرانى (ايجاد ساختمان‌هاى مقاوم و بهسازى ساختمان‌ها) راه‌سازى و جمع‌آورى و انتقال آب و استفاده از روش‌ها و ماشين‌آلات مناسب در امور کشاورزى پيدا نمايند. فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌توانند در بخش‌هاى دولتى و خصوصى مانند: شوراى دِه و روستاها، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان محيط زيست مرکز توسعهٔ خدمات روستائى و کشاورزى فعاليت نمايند.