اين رشته به منظور تأمين چهار هدف اساسى در ايران تشکيل مى‌شود:


۱. تربيت دبيران تعليمات دينى


۲. ايجاد زمينه براى تربيت استادان علوم و معارف اسلامى مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى


۳. فراهم آوردن امکانات کسب معلومات با شيوهٔ دانشگاهى براى علاقمندانى که مجال و امکانات لازم را براى ادامهٔ تحصيل در حوزه‌هاى علميه ندارند.


۴. تربيت محقق در علوم و معارف اسلامى از طريق دورهٔ دکتريٰ


علاوه بر آن، فارغ‌التحصيلان مى‌توانند بعضى نيازهاى ديگر کشور را چون رايزنى فرهنگى در سفارتخانه‌هاى ايران، تبليغات اسلامى و سياسى از طريق وزارت ارشاد اسلامى در خارج از کشور، برآورده سازند.


دروس دوره مشتمل است بر: علوم قرآني، علم حديث، عرفان و اخلاق اسلامي، کلام و مذاهب اسلامي، تاريخ و تمدن اسلامي، فقه، اصول فلسفه و حکمت اسلامي، اديان. فارغ‌التحصيلان در همهٔ رشته‌هاى اصلى علوم و معارف اسلامى به يک سلسله معلومات بنيادى و کليدى دست يافته، ديدى جامع نسبت به ابعاد گوناگون اسلام خواهند يافت که براساس اهداف فوق نقشى مؤثر در جامعه ايفاء کنند. ضمناً در يکى از شاخه‌هاى پنجگانه تخصص مختصرى در حدود دورهٔ کارشناسى پيدا خواهند کرد. دانشکدهٔ الهيات و معارف اسلامى (هديٰ) و دانشگاه تهران و ... در اين رشته دانشجو مى‌پذيرند.