اين دوره براى دو هدف تأسيس شده است:


۱. تربيت کارشناس آمار مورد نياز ادارات و سازمان‌ها و کارخانه‌ها و شرکت‌ها و ...


۲. تربيت کارشناس آمار براى ادامهٔ تحصيل در سطوح کارشناسى ارشد و دکترىٰ


داوطلب بايد در دروس رياضى دبيرستان قوى و از علاقهٔ کافى برخوردار باشد. دروس اين رشته شامل دروس عمومي، پايه، اصلى و تخصصى هستند. دروس اصلى و تخصصى آن عبارتند از: روش‌هاى مقدماتى آمار، آمار و رياضي، روش‌هاى نمونه‌گيري، فرايندهاى تصادفي، سرى‌هاى زماني، آشنائى با نظريهٔ صف، روش‌هاى چندمتغيرهٔ پيوسته و گُسسته. توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان اين رشته عبارتند از:


۱. تدريس آمار در دوره‌هاى متوسطه.


۲. تجزيه و تحليل آمارى مسائل اقتصادى و صنعتى .


۳. برنامه‌ريزى صحيح و علمى مسائل.


۴. آمادگى براى برخورد با مسائل و حل مشکلات ناشى از آنها.


با توجه به کاربُرد در مسائل صنعتي، کشاورزي، پزشکي، اجتماعى و ... اهميت اين رشته به خوبى مشخص مى‌شود. سازمان‌هائى نظير وزارت آموزش و پرورش، وزارت برنامه و بودجه، مرکز آمار ايران، بانک‌ها و ساير مراکز دولتى و خصوصى از عمده مراکز جذب فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌باشند. امکان ادامه تحصيل در اين رشته تا حد دکترىٰ در داخل و خارج از کشور موجود است.