هدف دوره، تربيت نيروى اجرائى سازمان‌هاى آمارى کشور است تا بتوانند اطلاعات مورد نياز را از لحاظ گردآورى و تلخيص، طبقه‌بندى کنند. در اين دوره بيشتر به مهارت‌هاى عملى و نحوهٔ تحليل داده‌ها به کمک ماشين‌هاى محاسب و استفاده از برنامه‌هاى پيش‌ساختهٔ آمارى تأکيد و سعى مى‌شود دانشجويان تا حدودى با بيان نظرى آمار نيز آشنا شوند.


آمار يکى از شاخه‌هاى مهم علوم و ابزار مهمى در تحقيقات علمي، فني، اقتصادى و ... است. در اکثر علوم کاربرد دارد و قدرت درک و کيفيت استنباط آمارى مردم، مديران، برنامه‌ريزان، مسئولان و مجريان مملکتى را بالاتر مى‌برد. دروس اين دوره به‌صورت عمومي، پايه، تخصصى الزامى و تخصصى اختيارى است. بعضى از دروس تخصصى آن عبارتند از: روش‌هاى نمونه‌گيري، احتمال و کاربرد آن، رگرسيون، طرح تجزيهٔ آزمايش‌ها، جمعيت‌شناسى و آمار رياضي.


توانائى‌هاى فارغ‌الاتحصيلان اين دوره عبارتند است از:


۱. درک مفاهيم آمارى و تجزيه و تحليل سادهٔ داده‌ها به‌ويژه با استفاده از ريزکامپيوترها و کامپيوتر.


۲. گردآورى صحيح و دقيق داده‌ها و تأثير آن در نتيجه‌گيرى‌ها.


۳. اجراء عملى پروژه‌هاى آمارى با همکارى کارشناسان.


داوطلب بايد در دروس رياضى دبيرستان داراى توانائى بالائى بوده و علاقمندى و حوصلهٔ لازم را در کار با حجم زيادى از اطلاعات دارا باشد. امکان ادامهٔ تحصيل به‌صورت کارشناسى نا پيوسته در اين رشته وجود ندارد.


نظر دانشجويان: اين رشته در همهٔ زمينه‌هاى فني، پزشکي، کشاورزى و علوم اجتماعى کاربرد وسيع دارد و اکثر سازمان‌ها و دواير دولتى و خصوصى از اين رشته استفاده مى‌کنند. قدرت تجزيه و تحليل و خلاقيت از جمله شرايط موفقيت در اين رشته است.