هدف تأمين کارشناسان و طراحان صنايع دريائى کشور و تأمين نيروى انسانى متخصص مورد نياز دريائى و بخصوص کارخانجات کشتى‌سازى و صنايع وابستهٔ دريائي، تعمير کشتى و کشتيرانى‌ها است. ادامهٔ تحصيل در اين رشته در سطوح بالاتر از کارشناسى به‌ عنوان کارشناسى ارشد سازهٔ کشتى، آرشيتکت کشتى در داخل کشور موجود است و نياز به ايجاد مقاطع کارشناسى ارشد ديگر و دکترىٰ در داخل کشور مورد تائيد قرار گرفته است. اين مجموعه مى‌تواند با به‌ کار بردن علوم مهندسى و تکنولوژى مربوطه، طرح، محاسبه، ساخت و اجراء، سيستم‌هائى که اساس آنها سکون و حرکت در سيالات بخصوص در آب است کارآئى لازم را به دانشجويان بدهند و آنان را آماده سازد تا در صنايع وابسته به ساخت سازه‌هاى دريائى به‌ طور اعم و صنايع کشتى‌سازى به‌ طور اخص فعاليت‌هاى مربوط به طراحى و محاسبهٔ اجزاء و سيستم‌ها و يا مسئوليت‌ مهندسى را عهده‌دار شوند. فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توانند در سازمان‌ها و ارگان‌هاى مختلف مشاغلى از قبيل مهندسي، طراحى و توليد به منظور پياده کردن و اجراء طرح‌هاى ساختمانى کشتى‌ها، مهندس ناظر به منظور نظارت بر حسن اجراء اين امور، همکارى با مهندسان مشاور براى انجام محاسبات در مورد ايجاد طرح‌هاى ساختمانى شناورها و سازه‌هاى دريائي، مشارکت در امور تحقيقاتى در زمينه‌هاى فوق‌الذکر و غيره را عهده‌دار شوند. داوطلبان اين دوره بايد از دانش رياضي، فيزيک، مکانيک و تا حدى شيمى آلى و معدنى برخوردار باشند. دروس اين دوره شامل دروس عمومي، پايه و تخصصى است و دروس عملى و کارآموزى را نيز شامل مى‌شود.