در اين دوره علوم و فنون مربوط به هدايت و ادارهٔ امور کشتى‌ها آموزش داده مى‌شود و هدف تربيت افراد در حد کارشناسى دريانوردى است. طول متوسط اين دوره ۴ سال است و آموزش اين دوره به ‌صورت دروس علمي، نظري، کارورزي، روى کشتى در دريا است که ابتدا در دانشگاه سپس روى کشتى و ترم آخر مجدداً در دانشکده صورت مى‌گيرد. فارغ‌التحصيلان اين دوره به ‌عنوان کارشناس آمادگى و صلاحيت هدايت کشتى‌ها و ادارهٔ امور مربوط به شرکت‌هاى کشتيرانى را دارا هستند. با پيشرفت صنايع دريائى کشور و اولويتى که دولت براى توسعهٔ صنعت کشتيرانى در ايران قائل شده است و با توجه به گسترش ناوگان بازرگانى کشور و طرح ايرانى کردن پرسنل دريائى اهميت اين رشته روشن مى‌شود. علاقمندان اين رشته بايد از سلامتى کامل برخوردار بوده و ناتوانائى‌هاى نظير کوررنگى که مانع انجام وظيفه مى‌شود، نداشته باشند و نيز مايل به کار و مسافرت در درياها باشند و اين رشته بيشتر براى بورسيه‌هاى ارگان‌هاى دريائى کشور مناسب است.