هدف تربيت افرادى است که با کسب توانائى لازم در مديريت، بهره‌بردارى و نگهدارى نيروگاه‌هاى حرارتى به نحوى عمل نمايند که استفادهٔ بهينه از عمر مفيد دستگاه‌هاى موجود و توليد حداکثر انرژى ممکن گردد. انتظار مى‌رود فارغ‌التحصيلان اين دوره توانائى تجزيه و تحليل مسائل بهره‌بردارى و تهيهٔ دستورالعمل‌هاى نگهدارى کوتاه‌مدت و بلندمدت را داشته باشند. اهميت اين رشته به ‌دليل بالا بودن سطح سرمايه‌گذارى‌ در بخش توليد برق کشور و لزوم بالا بودن راندمان نيروگاه جهت ارائه خدمات به بخش‌هاى مختلف صنعت است. در اين دوره حداقل ۵۰۰ ساعت کارآموزى در دو مرحله پيش‌بينى شده است.