هدف تربيت کارشناسان آشنا به علم فيزيک است. داوطلبان اين رشته مى‌توانند در يکى از گرايش‌هاى کاربردى حالت جامد و هسته‌اي، اتمى يا گرايش دبيرى و گرايش هواشناسى فارغ‌التحصيل گردند که در هر دانشگاه تنها گرايش‌هائى که در دفترچهٔ امتحانات گزينش دانشجو قيد شده است ارائه شود.


افراد علاقه‌مند به تدريس مى‌توانند گرايش دبيرى را انتخاب کنند و در پايان تحصيل به استخدام آموزش و پرورش درآيند يا براى ادامهٔ تحصيل به دوره‌هاى بالاتر راه يابند.


فارغ‌التحصيلان گرايش کاربردى مى‌توانند در صنايع کشوري، صنايع دفاعي، وزارت نيرو، پست و تلگراف و تلفن، سازمان‌هاى صدا و سيما، انرژى اتمى و مؤسسات علمى و پژوهشى به استخدام درآيند. گرايش هواشناسى بر مبناى اعلام نياز سازمان هواشناسى و ساير مؤسسات ذى‌ربط ارائه مى‌شود.


فارغ‌التحصيلان اين گرايش مى‌توانند در هواشناسي، علوم جَوّ به خدمت درآيند يا براى ادامهٔ تحصيل در رشتهٔ هواشناسى يا گرايش‌هاى ديگر فيزيک به سطوح عالى‌تر تحصيلى وارد شوند.