هدف تربيت نيروى متخصص مجهز به دانش فنى و مهارت لازم براى مطالعه، طراحى و اجراء شبکه‌ها و تصفيه‌خانه‌هاى آب و فاضلاب است. فارغ‌التحصيلان اين دوره توانائى تهيه برنامه‌هاى لازم براى آزمايشات فيزيکى و شيميائى و ميکروبيولوژيکى آب و فاضلاب و تجزيه و تحليل نتايج آزمايش‌ها و بررسى آمار و اطلاعات جمع‌آورى شده از مراحل مختلف تصفيه‌خانه‌ها و نظارت بر عمليات اجرائى را دارند. اهميت اين رشته به‌ دليل ضرورت حياتى گسترش پروژه‌هاى تأمين آب آشاميدنى و جمع‌آورى و دفع فاضلاب با توجه به برنامه‌هاى در دست اقدام است. در اين دوره در حدود ۶۰۰ ساعت کارآموزى در سه مرحله پيش‌بينى شده است.