هدف اين دوره تربيت افراد داوطلب براى عضويت در نيروهاى مسلّح است. اهميت و حساسيت جهاد در راه خدا و دفاع از کشور و دستاوردهاى آن ايجاب مى‌کند، افسران لايق، کارآزموده، متعهد، مکتبى و متخصص با بهترين و مناسب‌ترين شيوه‌هاى آموزش تربيت شوند.


فارغ‌التحصيلان اين دوره داراى توانائى‌هاى زير خواهند شد:


آمادگى ورود به دوره‌هاى مقدماتى رسته‌اى جهت احراز مشاغل فرماندهى دسته و معادل آن، دانشکدهٔ علوم پايهٔ انتظامى و دانشگاه امام حسين در اين رشته دانشجو مى‌پذيرد.