هدف تربيت کاردان فنى است که بتواند در نصب و نگهدارى و بهره‌بردارى از ماشين‌آلات کشاورزي، عمران، نظامى و معدنى و ساخت اجزاء و مکانيزم‌هاى ساده اين ماشين‌ها فضاى بين مهندسان و کارگران ماهر را پُر کند. داوطلب اين رشته بايد در دروس رياضيات، فيزيک، مکانيک و دروس فنى در حد عالى و در شيمى در حد خوب باشد همچنين به اين رشته علاقه‌مند بوده و توانائى‌هاى جسمى و روحى لازم را دارا باشد. دروس اين رشته شامل دروس عمومي، پايه و دروس اصلى و تخصصى است. اکثر دروس تخصصى داراى آزمايشگاه، کارگاه و يا کارآموزى است. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند يک تکنسين عملى و تئورى در کارخانجات توليد ماشين‌آلات، وزارت راه و ترابري، صنايع اتومبيل، ماشين‌سازى و مرکز آموزش و صنايع کشاورزى به کار مشغول شوند. با توجه به کاربرد اين رشته در توليد و اجراء پروژه‌هاى صنعتى و عمرانى همچنين نياز کشور به افزايش کارهاى عمرانى و لزوم تعميرات، اهميت اين رشته روشن مى‌شود.