دروس اين دوره مشتمل بر دروس عمومي، پايه، اصلى و تخصصى بر مبناى سه گرايش متالورژى استخراجي، متالورژى صنعتى و سراميک مى‌باشد.


فارغ‌التحصيلان اين دوره مهارت‌هاى زير را کسب خواهند نمود:


- تخصص کافى در گرايش مربوطه


- آشنائى با اصول علمى و تکنولوژى‌هاى مبتنى بر آنها در زمينه‌هاى مربوطه


- توانائى انجام پروژه‌هاى صنعتى و تحقيقاتى (کاربردي) در حد متعارف


- توانائى و راهبرى سيستم‌هاى توليد و مواد و ساخت قطعات و رفع مسائل و مشکلات معمولى آنها


با توجه به غنى بودن کشور به ذخاير معدنى و نياز مبرم به صنايع زيربنائى نظير توليد فلزات اصلى و مواد غير فلزى و با وجود واحدهاى توليد آهن و فولاد و ساير فلزات واحدهاى نَوَرد و شکل دادن فلزات ريخته‌گري، کارخانجات سراميک‌ کاشى و شيشه‌سازى و تير با توجه به اهميت مواد سراميکى در صنايع الکتريکى و الکترونيکى اين رشته از اهميت بالائى برخوردار است.