مهندسى فن‌آورى اطلاعات دانش جديدى است که با رشد روزافزون علوم کامپيوتر و افزايش چشمگير سيستم‌هاى اطلاعات، جايگاه خود را به سرعت در بين علوم باز کرده است. نياز به فن‌آورئى که بتواند داده‌ها را به بهترين شکل ممکن پردازش نموده و در اختيار کاربران قرار دهد در تمامى علوم به شدت احساس مى‌شود و افق‌هاى نوينى را در سيستم‌هاى چندرسانه‌اي، آموزش الکترونيکي، مديريت اطلاعات، ارتباطات شبکه، مديريت پروژه، مديريت سيستم، مهندسى نرم‌افزار و سيستم‌هاى مبتنى بر وِب (Web dereloper) به‌وجود آورده است. بى‌ترديد IT يکى از مهم‌ترين عوامل پيشرفت قرن بيست و يکم است و موجب ايجاد دگرگونى و تحول در روش‌هاى زندگي، کار، آموزش و بازى خواهد شد. داوطلب اين رشته بايد درک علمى و تکنيکى لازم را دارا باشد.