اين رشته بسترى مشابه مهندسى صنايع داشته و بيانگر فن‌آورى و علوم و روش‌هاى بهره‌بردارى و مهارت در به‌کارگيرى اجزاء متشکل راه‌آهن (بستر و ناوگان) و به ‌طور کلى لغت بهره‌بردارى اطلاقى است بر مسائل برنامه‌ريزى و بهره‌بردارى از تجهيزات حمل و نقل ريلى مانند ايستگاه، خط، لوکوموتيو، واگن و ... . فارغ‌التحصيلان اين رشته قادر خواهند بود که در طراحى و نظارت گراف‌هاى حرکت قطارها، برنامه‌ريزى و مدل‌سازى حمل و نقل ريلى مهارت‌هاى لازم را يافته و در کليه واحدهاى حمل و نقل ريلى مانند راه‌آهن ايران، راه‌آهن‌هاى شهرى (مترو)، شرکت‌هاى وابسته به راه‌آهن، بنياد مستضعفان و جانبازان، شرکت‌هاى مهندسى و ... مشغول به فعاليت گردند.


برخى از عناوين دروس تخصصى اين رشته عبارتند از: تئورى رفتارى لوکوموتيو و واگن، تئورى حرکت قطارها، روش‌هاى برنامه‌ريزى حرکت قطارها، طراحى ايستگاه‌ها و خطوط صنعتي، تعرفه و بازرگانى و راه‌آهن و ... .