هدف اين برنامه تربيت کاردان راديو و تلويزيون با جهت‌گيرى فنى است و لذا در طراحى برنامه علاوه بر مهارت‌هاى فني، تفکر طراحى نيز مورد توجه مى‌باشد.


الف- نقش و توانائى


- انتقال اطلاعات فنى به کارگردان.


- برنامه‌ريزى اجرائي، سازماندهى و کنترل مراحل کار در کارگاه توليد لوازم صوتى و تصويري.


- کنترل کيفيت محصول (بازرسي، ارزيابي، عيب‌يابي).


- انجام مونتاژ، ساخت، طراحى مدارات ساده.


- ادارهٔ کارگاه تعميرات لازم صوتى و تصويري.


ب- مشاغل قابل اجراء


- کاردان دستگاه‌هاى صوتى و تصويرى (خطر توليد، کنترل کيفى Q.C).


- کاردان تجهيز و راه‌اندازى آزمايشگاه‌هاى راديو و تلويزيون.


- مدرس آموزشگاه‌هاى آزاد راديو و تلويزيون.


- سرپرست خط مونتاژ.


- کاردان فنى لابراتوار خط توليد واحدهاى صوتى و تصويري.


- متصدى توليد و نصب و تعمير آمپلى‌فاير.