هدف تربيت افرادى است که با معلومات علمى و اطلاعات و شناخت موارد فنى و اجرائى لازم بتوانند نقشه‌ها، دستورالعمل‌هاى اجرائى در زمينه‌هاى مختلف زيرسازى راه و عمليات خاکى (مسائل مربوط به قشرهاى زير آسفالت - پياده کردن مسير راه و غيره) را درک کرده به کمک کارگران، استادکاران و ساير عوامل فنى و امکانات لازم و با راهنمائى کارشناسان آنها را به مراحل اجراء درآورند. داوطلب اين رشته بايد در دروس رياضي، فيزيک و فنى دبيرستان قوى بوده حتى‌المقدور داراى يکى از ديپلم‌هاى فنى نزديک به اين رشته‌ (ساختمان) باشد. همچنين با توجه به سختى کار از شرايط جسمى لازم برخوردار باشند. دروس اين رشته به‌ صورت تئورى و عملى ارائه مى‌شود و با آزمايشگاه و کارگاه توأم است. فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توانند در شرکت‌هاى عمومي، بخش دولتى و همهٔ کارگاه‌هائى که به طريقى با راه‌سازى سروکار دارند به ‌عنوان تکنسين زيرسازى انواع راه‌ها و راه‌آهن و حفر تونل و مانند آنها مشغول به کار شوند.