هدف تربيت کارشناسانى است که بتوانند امور فنى و توليدى کارخانه‌هاى سازندهٔ مواد رنگ‌زا يا مراکزى که به‌ نحوى استفاده‌کننده از اين مواد رنگ‌زا و رنگ هستند را اداره کنند. فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌توانند به‌ عنوان مهندسين اجراء در کارخانه‌هاى تهيه مواد رنگرزى و مواد رنگي، رنگ کردن و چاپ و تکميل منسوجات، جير، چرم، پوست، مواد غذائي، بهداشتي، پلاستيک، الياف مصنوعى کاشي، سراميک، پوشش سطوح و نظاير آن مشغول کار شوند.


امکان ادامهٔ تحصيل در اين رشته تا مقطع کارشناسى ارشد در داخل کشور و تا سطوح بالاتر در خارج از کشور وجود دارد. دروس اين رشته شامل دروس عمومي، پايه، اصلي، تخصصي، کارآموزي، پروژه، کارگاه و دروس اختيارى است.


اين رشته بيشتر شامل مطالبى در مورد به ‌کارگيرى علم شيمى در علوم رنگ است و با رشته‌هائى نظير شيمي، پليمر، نساجى و علوم الياف ارتباط دارد. با توجه به زمينهٔ کاربردى رنگ و نقش آن در صنايع مختلف و وجود زمينه‌هاى مساعد براى تأمين مواد خام و مواد اوليه و واسطه جهت ساخت مواد رنگ‌زا در ايران و سرمايه‌گذارى‌هائى در مورد آن، اهميت اين رشته به خوبى روشن مى‌شود.


نظر دانشجويان: عليرغم جديدالتأسيس بودن و مشکلات آموزشى موجود در اين رشته، در صنعت کاربرد وسيعى دارد و با رشد و خودکفائى در آن مى‌توان سالانه مبالغ زيادى در ارز کشور صرفه‌جوئى کرد. مسئلهٔ پوشش سطوح يکى از مهم‌ترين نيازهاى جامعهٔ صنعتى ما است که متخصصان اين رشته مى‌توانند آن را به خوبى مرتفع سازند.