هدف تربيت کارشناس در صنايع هواپيما، هليکوپترسازى و صنايع وابسته و آشنا به مقدمات و اصول نگهدارى هواپيما است. طول متوسط دوره ۴ سال است. دانشجويان موظف هستند ۳ واحد پروژه بگيرند و در ۲ تابستان در صنايع هوائى (اعم از نظامى و غيرنظامي) کارآموزى کنند. فارغ‌التحصيلان با در نظر گرفتن ملاحظات طراحى و ساخت، به‌سازي، بازسازي، تعمير و نگهدارى نيازها مختلف صنايع هواپيمائي، هليکوپترسازى و موشکى مى‌توانند در حد کارشناسي، کادر مورد نياز را تأمين کنند. تجارب چندين ساله در نگهداري، ساخت، به‌سازى و بازسازى وسايل پرنده در سازمان‌ها و ارگان‌هاى هواپيمائى کشور (نظامى و غيرنظامي) لزوم تربيت کادر متخصص و مجرب با تحصيلات عالى را ايجاب مى‌کند. دروس اين مجموعه شامل دروس عمومي، پايه، اصلي، تخصصي، کارآموزى و کارگاهى است و زمينه‌هاى چون ساخت، به‌سازي، بازسازي، نگهدارى بدنه، موتور و سيستم‌هاى مختلف سازه‌هاى هوائى را نيز در بر مى‌گيرد. داوطلبان بايد در رياضي، فيزيک و زبان خارجى از اطلاعات کافى برخوردار و افرادى خلاق و علاقه‌مند در زمينه‌هاى طراحى کاربردى در صنايع هوائى بوده از سلامت کامل جسمانى و روانى برخوردار باشند.