هدف تربيت افرادى است که قابليت انعطاف فکرى مناسبى دارا بوده و در شرايط دشوار عملياتى از عهدهٔ انجام انتظارات شغلى برآيند. طول متوسط اين دوره ۴ سال مى‌باشد. فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود در زمينهٔ شبکهٔ سيستم‌هاى رادارى و دفاع هوائى ثابت، متحرک، سايت‌هاى اطلاعاتى و مراکز تجزيه و تحليل اطلاعاتى اعم از سيستم‌هاى کنترل و فرماندهى کامپيوترى از عهدۀ انجام وظايف محوله برآيند. با توجه به حساسيت کار دانشجويان اين رشته بايد از ضريب هوشى بالائى برخوردار بوده و از سوى ديگر مجهز به بينش‌هاى علمى گسترده باشند. در راستاى اهداف بالا و به‌ويژه در راستاى هدف مقدس خودکفائى آموزشى اهميت و ضرورت اين رشته مشخص مى‌شود.