آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های نشریات اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۵ مقاله

نگرش» نشریه ای است نظری- اجتماعی که زیر نظر هیات نگارندگان و بصورت گاهنامه منتشر می شود.هدف «نگرش» عبارتست از طرح اندیشه ها و پژوهش هایی که در راستای جامعه گرایی عدالتخواهانه، آزادی، دمکراسی، نوگرایی دمکراتیک و دفاع از منافع زحمتکشان ایران است.مجله اجتماعی، مسیحی فارسی زبانان پیرامون موضوعات پیک زن، اشعار و قطعات فارسی، راهنمای منابع فارسی مسیحی، اینترنت و تکنولوژی و ناگفتنی ها می‌باشد.فصلنامه یاپراق، فصلنامه بین المللی فرهنگی، ادبی و اجتماعی ترکمن‌های ایران و اولین نشریه رسمی استان گلستان و ترکمن‌صحرا می‌باشد.سایت نشریه زندگی ایده آل شامل مطالب دکوراسیون ایده‌ ال، تغذیه ایده ال، دنیای ایده ال، سلامتی ایده ال، زیبایی ایده ال و ظاهر ایده ال می‌باشد.فصل نو بر خلاف تمامی نشریات تخصصی وعمومی، یک فضای پدید آمده برای گروهی خاص در معرفی افکار و آثارشان نیست. به مدد امکانات شبکه و یاری موسسین ومسئولان پارس درگاه ، فصل نو یک فضا ست. یک فضا، عرصه یا حوزه ی عمومی، برای تعامل همه ی آنانی که دغدغه ی اجتماعی دارند و همه ی آنها که به این نتیجه رسیده اند که برای جامعه ی امروزی با گستره ی مسائلی اینچنین پیچیده و بزرگ که شاهد آنیم ، راهی بجز اندیشه و تعامل ب...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵ مقاله