جراحت‌هاى نفوذى سينه و پشت

زخم‌هاى پشت و سينه ممکن است بر اثر چاقوى تيز يا نفوذ گلوله ايجاد شود، يا ممکن است بر اثر اين عوامل يا عامل‌هاى ديگر دنده‌ها شکسته و به پوست فشار وارد کنند و آن را بدرانند به‌طورى که هوا مستقيماً وارد حفره سينه شود. اين زخم‌ها از اين نظر خطرناک هستند که ممکن است تبديل به ”زخم‌هاى مکنده“ شوند.


در چنين زخم‌هائى شش جراحت برداشته (حتى اگر سوراخ نشده باشد) باز هم دچار فرورفتگى مى‌شود، و نمى‌تواند هوا را به درون بکشد. به‌علاوه هنگامى‌که دنده‌ها به‌ هنگام دم بالا مى‌آيند هوا توسط زخم مکيده شده و حفرهٔ سينه را پر مى‌کند و به اين ترتيب باعث اختلال در کار شش سالم مى‌شود و مقدار اکسيژنى که به جريان خون مى‌رسد ممکن است کافى نباشد و احتمالاً حالت خفگى دست مى‌دهد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. مصدوم در سينهٔ خود احساس درد مى‌کند.


۲. اشکال در تنفس، به‌علت باقى ماندن هوا در شش، تنفس کم‌ عمق مى‌شود.


۳. کبودى دهان، زير ناخن‌ها و پوست (سيانوز) که نشان‌دهندهٔ آغاز خفگى است.


۴. اگر شش جراحت برداشته باشد از دهان مصدوم همراه با سرفه خون قرمز روشن و کف‌آلود خارج مى‌شود.


۵. در دهنگام دم احتمالاً صداى مکيده شدن هوا به درون ريه‌ها شنيده مى‌شود.


۶. در هنگام بازدم مايع سفيدرنگ آغشته به خون در ناحيهٔ زخم حباب حباب مى‌شود (غلغل مى‌کند).


۷. عوارض و نشانه‌هاى شوک.


- هدف:

راحت‌کردن تنفس براى مصدوم به‌وسيله پانسمان سريع زخم. رساندن مصدوم به بيمارستان به‌صورت اورژانس.


- درمان:

۱. بلافاصله زخم باز را با کف دست بپوشانيد.۲. مصدوم را در يک حالت نيمه خوابيده قرار دهيد سر و شانه‌هاى او را نگهداريد؛ بدن مصدوم را به سمت قسمت مجروح خم کنيد به‌طورى که شش سالم بالا قرار گيرد.۳. زخم را با ملايمت با يک باند استريل غير آغشته به دارو هرچه زودتر پانسمان کنيد.۴. اگر امکان داشت براى جلوگيرى از نفوذ هوا از طريق زخم به درون ريه‌ها روى پانسمان را با يک ورقهٔ پلاستيکى يا فويل بپوشانيد و اطراف آن را چسب بزنيد و (يا) باندپيچى کنيد.۵. اگر مصدوم بيهوش شد ولى تنفس آن حالت عادى داشت، مصدوم را در وضعيت بهبود قرار دهيد به‌طورى که شش سالم بالا قرار گيرد.۶. براى برطرف ساختن حالت شوک او را به ترتيبى که در مبحث شوک گفته شد درمان کنيد.


۷. ميزان تنفس، نبض، و سطح هوشياري، را هر ۱۰ دقيقه يکبار آزمايش کنيد ببينيد آيا اثرى از خونريزى داخلى مشاهده مى‌شود.۸. بلافاصله مصدوم را به‌گونه‌اى که وضعيت درمانى آن حفظ شود با برانکارد به بيمارستان برسانيد.


- اگر جسم خارجى فرو رفته بود:


۱. به‌وسيله فشردن لبه‌هاى زخم به يکديگر در کنار جسم فرو رفته زخم را ببنديد.۲. يک تکه گاز يا يک تکه پارچه تميز دور جسم خارجى روى زخم قرار دهيد و اگر بالشتک در دسترس داشتيد از يک بالشتک مدور استفاده کنيد.۳. بقيه مراحل درمان را که گفته شد دنبال کنيد.