تکنيک‌هاى کاربرد پانسمان و (يا) باندپيچى و نوع باند و گاز بسته به نوع جراحت و مواد در دسترس فرق مى‌کند. انواع مختلف باند و گاز را مى‌توان به‌صورت آماده خريد. اما زمانى که چنين موادى به‌صورت آماده در اختيار نباشد مى‌توان از کرباس خانگى يا هر مادهٔ تميز غير پرزدار که در دسترس باشد به‌عنوان جانشين استفاده نمود.


- توجه:

مواد پرزدار و کرک‌دار (مثلاً پنبه) نبايد مستقيماً روى زخم گذاشته شود چون رشته‌هاى آنها به زخم مى‌چسبد و در موقع برداشتن ايجاد ناراحتى مى‌کند.