آفتاب

روندهای اجتماعی

روندهای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۳۵ مقاله

'ویلیام بی. گردیکانست, استاد ارتباط گفتاری در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا واقع در فولرتون است.... توجه اصلی او در این کتاب ارائه و بسط نظریه‌ای برای تبیین ارتباط کارآمد بین فردی و بین گروهی و کاربست آن برای کمک به ارتباط با اعضای دیگر گروه‌هاست'. موضوعات اصلی کتاب عبارت‌اند از: 'ارتباط با غریبه‌ها', 'درک تفاوت‌های گروهی', 'انتظارات ما از غریبه‌ها', 'تبادل پیام...

جلد نخست از مجموعه 'تاریخچه انقلاب جهان 'شرح و توصیفی است از انقلاب فرانسه, و انقلاب عثمانی ـ برای نمونه, در باب زمینه‌های انقلاب فرانسه خاطر نشان شده است' :پادشاهان فرانسه و مخصوصا سه پادشاه آخر (یعنی لوئی 14و لوئی 16) سلطنت را نه از سوی مردم و ملت بلکه از سوی خداوند می‌دانستند و لاجرم ازلی و ابدی ...و برای مردم کوچک‌ترین حق و بهره‌ای قائل نبودند ....گرو...در آغاز کتاب به پیشینه حقوق کیفری, به ویژه به حقوق کیفری در ایران باستان اشاره می‌شود؛ سپس این مباحث شرح و تبیین می‌گردد: 'حقوق کیفری در اروپا از قرون وسطی تا قرن هجدهم', 'ریشه‌های اصلاحات حقوق کیفری در اروپای قرن هجدهم' و 'تولد حقوق کیفری مدرن در قرن نوزدهم', 'نویسنده چنین نتیجه می‌گیرد که '... دفاع اجتماعی همه میراث بازمانده از مکتب کلاسیک را در زمینه مفهو...نگارنده این کتاب, بر تعریف قدرت بر مبنای حرکت تاکید ورزیده و قدرت را در مقام یک مفهوم پویا و فراگیر, سبب حرکت بالفعل و بالقوه یقینی در عرصه هستی معرفی نموده است .مولف تصریح می‌کند((قدرت)) دارای ماهیتی مجزا بوده که تردید و تغییر در آن راه نمی‌یابد و به مثابه روح در پیکره سیاست, اجتماع کار, زور, انرژی و نظایر آن تلقی می‌شود .وی در این کتاب, ابتدا مقوله قدرت...مجموعه حاضر که در هفت فصل تنظیم شده, گزارشی است از تجمع و تحصن برخی روحانیان حوزه علمیه قم در اعتراض به وضعیت فرهنگی کشور که در اواسط بهمن ماه 1378به وقوع پیوست .در فصل اول با عنوان ((هشدارهای سال 78)) علل و انگیزه‌های تحصن بازگو شده و در فصل دوم گزارش از آغاز تحصن به طبع رسیده است .فصل سوم نیز به متن سخنرانی‌های این تحصن اختصاص یافته است و فصل چهارم مرور...در بهمن 1378جمعی از روحانیون شهرستان قم در اعتراض به وضعیت فرهنگی و سیاسی کشور و با هدف دفاع از ارزش‌های اسلامی در مسجد اعظم این شهرستان دست به تحصن زدند .در این کتاب چگونگی بروز این واقعه طی هفت فصل بازگو می‌شود : 1ـ هشدارهای سال 1378, 2ـ گزارشی از آغاز تاکنون, 3ـ سخنرانی‌ها, 4ـ نگاهی به مطبوعات, 5ـ بیانیه‌های متحصنین, 6ـ بیانیه‌های صادره در حمایت از متحص...

در این کتاب مباحثی در باب عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام طی سیزده فصل فراهم آمده است .نگارنده با استناد به آیات قرآن کریم و روایات مختلف, ضمن به دست دادن تعریفی از عدالت اجتماعی و راه‌های تحقق آن, علل انحراف از عدالت و برخی ویژگی‌های مجریان عدالت را برشمرده است .علاوه بر آن, وی دیدگاه برخی علمای اسلامی و اندیشمندان غربی, نظیر :افلاطون, ارسطو, هگل, گورویچ...

کتاب حاضر در برگیرنده چهار مقاله از عباس عبدی و محسن گودرزی درباره تحولات فرهنگی در ایران است .عناوین مقالات و خلاصه هر یک به این شرح است : 1ـ ((تجزیه فرهنگی)), در این مقاله نویسنده نشان می‌دهد که به تدریج گروه‌های جامعه حول ارزش‌های اجتماعی(خصوصا سیاسی و دینی) به صورت قطبی توزیع و روز به روز فاصله آنها از یک دیگر بیشتر می‌شود2 ;ـ در مقاله((شکاف میان نخبگا...

در این مجموعه, گزیده‌ای از پاسخ‌های دانش‌آموزان سراسر کشور به دو سوال رئیس جمهور محترم گردآمده است .این مطالب که در خصوص 'هم‌اندیشی دین و آزادی 'و 'گفتگوی تمدن‌ها 'نگاشته شده ذیل این موضوعات به طبع رسیده است' :آشنایی با واژه', 'تحلیل سیاسی', 'از زندگی بزرگان بیاموزیم', 'رویدادی از تاریخ', 'بریده جراید', 'حدیث و روایت تاریخی', 'کاریکاتور', 'آشنایی با کشوره...اثری که پیش رودارید پژوهشی در باب تروریسم واشکال مختلف آن است.مولف در کتاب خود تلاش کرده ابعاد نظامی تروریسم وپیامدهای هولناک آن را بطور جامع بررسی نماید . این کتاب در قالب 10فصل تدوین شده وبرخی از عناوین آن عبارتند از:جنگ:زور,قدرت و سیاست ـ اصول جنگ ـ عناصر وعوامل متغیر در جنگ ـ تروریسم دولتی ـ تروریسم انقلابی تروریسم غیرسیاسی ...مجموعه حاضر مشتمل بر مقالات همایش 'تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل 'است که از سوی 'مرکز مطالعات توسعه قضایی ' و 'دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری 'در پنجم ششم دی ماه 1380 برگزار شد .عناوین برخی از مقالات بدین قرار است :مبانی فقهی محکومیت تروریسم در اسلام/ سید محمدحسن مرعشی', 'تروریسم و تفکیک آن از مبارزات آزادیبخش/ دکتر جمشید ممتاز', 'حق...

نوشتار حاضر, مشتمل بر چهار فصل است .در فصل نخست سعی بر این است که مخاطب با مفهوم تغییرات اجتماعی و دسته‌بندی آن, مهم‌ترین نظریات جامعه شناسی در این باره و تاثیر عوامل مختلف چون فرهنگ, ارزش‌ها و جمعیت, تکنولوژی و مانند آن بر تغییرات اجتماعی آشنا شود .در فصل دوم نقش تضادهای اجتماعی در تغییرات اجتماعی بررسی شده است .در این فصل به دیدگاه 'مارکس 'و 'رالف دارندرف...کتاب شامل چهار فصل است .نگارنده در فصل نخست درباره مفهوم تغییرات اجتماعی و دسته‌بندی آن و دیدگاه‌های مهم جامعه‌شناسی در این باره همچنین تاثیر عوامل مختلف چون فرهنگ, ارزش‌ها, جمعیت, تکنولوژی و مانند آن بر تغییرات اجتماعی, سخن می‌گوید .در فصل دوم علاوه بر تحلیل نقش تضادهای اجتماعی به دیدگاه جامعه شناسانی چون 'مارکس 'و 'رالف 'اشاره گردیده است .در فصل سوم نظرا...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۳۵ مقاله