آفتاب

روندهای اجتماعی

روندهای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۳۵ مقاله


در این کتاب, افکار عمومی یا عقیده عمومی طی شش فصل تشریح شده است .نگارنده بر این باور است که 'بی هیچ تردید, افکار عمومی هر جامعه در بستر قالب‌های ارزش اجتماعی و فرهنگی آن جامعه شکل می‌گیرد و تحول می‌پذیرد .به عبارت دیگر, هر جامعه نوع فکری و عقیدتی مخصوص به خود را دارد و واکنش‌های جمعی خود را نشان می‌دهد .ماهیت و صورت افکار از یک جامعه به جامعه دیگر و حتی ا...کتاب حاضر تلاشی است برای شناخت بیشتر, مسئله افکار عمومی و مسائل مربوط به آن. در فصل اول, تاریخ تکامل واژه 'مفهوم' و به ویژه منشاهای آن در فلسفه سیاسی دموکراتیک قرون هفدهم و هجدهم بررسی شده و سپس نگارنده تعدادی از سئوالات دیر پا و علایق هنجاری درباره افکار عمومی را مشخص می کند. در فصل دوم, رویکردهای مفهومی برای درک 'عموم' به مثابه یک هویت جمعی بحث می شود. نگ...

در این نوشتار, نکاتی چند در خصوص آشنایی با افکار عمومی, رسانه‌های گروهی, روابط عمومی و نحوه‌ی ارتباط ذکر گردیده است. تقسیم بندی و طبقه‌بندی افکار عمومی, عوامل تشکیل دهنده‌ی افکار عمومی تاریخچه‌ی روابط عمومی, انواع ارتباط, تبلیغات و اهمیت آن, نقش روابط عمومی در کنترل افکار عمومی, سخنرانی و سخنوری, انواع تجمعات, مصاحبه, کنفرانس خبری, و پاسخ‌گویی به مطبوعات برخ...هدف از نگارش این کتاب , آشنا کردن مخاطب با افکار عمومی به مثابه پدیده ای اثر گذار در تحولات اجتماعی امروز و معیارهای سنجش آن است که این مباحث را دربر می گیرد: 'مفاهیم رایج افکار عمومی , ریشه ها و چگونگی شکل گیری آن ', 'متقاعد سازی و شیوه های تاثیرگذاری بر افکار عمومی ', 'ارتباطات رسانه ای و میان فردی در افکار عمومی ', 'نقش رهبری در افکار عمومی ', 'نقش و کارک...در این کتاب((ریچارد سنت)) تلاش کرده طی شش فصل با مطالعه پدیده اقتدار در حوزه‌های مختلف روان شناسی, جامعه شناسی, علوم سیاسی و دست آخر مردم شناسی, زوایای مختلف آن را بیان دارد .وی در این کتاب اذعان می‌دارد :افراد برای خروج از انزوای خویش, خواسته یا ناخواسته به شیوه‌های گوناگونی از اقتدار تن می‌دهند .مولف پس از بررسی برخی از مهم‌ترین نوشته‌هایی که در آن مباح...کتاب حاضر یکی از مجموعه جزواتی است که برای تدریس در دوره عالی جنگ برای دانشجویان دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, از منابع خارجی, به فارسی برگردانده شده است .در این جزوه تاثیرات حاصل از پایان جنگ سرد بر اکوسیستم امنیت جهانی طی پنج فصل بررسی می‌شود .نگارنده پس از تعریفی از امنیت ;نگرش سنتی به امنیت ملی را مطرح کرده است ;سپس فرصت‌ها و م...در این تحقیق, سوالاتی درباره گرایش‌ها دینی از قبیل نگرش‌ها و تلقی‌ها از آفرینش, مبدا خلقت و معاد مطرح شده است. نتایج به دست آمده نشانگر آن است که این نوع نگرش‌ها وضعیت مناسبی دارند. بخش دیگری از پرسش‌ها به نگرش افراد درباره حکومت و نهادهای حکومتی و دیدگاه آنان نسبت به نظام و بالاخره روابط انسان در اجتماع با یک دیگر اختصاص دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن ا...نگارنده در کتاب قصد دارد عوامل انحرافات فرهنگ و اخلاقی در جوامع در حال توسعه و توسعه یافته را شناسایی و بررسی نماید. 'تلاش غرب برای تغییر مرجع ارزشی جوانان', 'مطالعات آماری, بر گروه‌های ضد فرهنگی', 'نوجوانی و بحران هویت‌یابی', 'نیهلیسم در دنیای نو', 'دیانت و مرجعیت اجتماعی', 'عوامل ضعف و انحطاط سینمای گذشته ایران' و 'پژوهشگران اجتماعی و ظهور پدیده‌های شوم ال...در این پژوهش , پژوهنده ذیل چهار محور اساسی با نگرشی تاریخی ریشه‌های عدم خشونت را برمی‌شمارد .در بخش نخست, ریشه‌های خشونت در برخی مکاتب دینی, اعتقادی بررسی و تبیین می‌شود که از آن جمله است :((لائوتسه و تائو)), ((تعالیم بودا)), ((بهگود ـ گیتا)), ((آیین جین)), ((زردشت و دین زردشتی)), ((کتاب مقدس)) و ((حضرت مسیح)) در این بخش همچنین مولف به بیان دیدگاه‌های بر...مجموعه حاضر در برگیرنده مقالات و سخنرانی‌هایی از پژوهشگران ایرانی و خارجی است که در همایشی با موضوع((گفت و گوی تمدن‌ها)) در باغ فردوس شمیران ایراد گردیده است .گفتنی است این همایش در سال 1356برگزار گردیده است .اغلب سخنرانی‌ها در این همایش متضمن بحث فلسفی درباره فرهنگ‌ها و نقش اندیشمندان شرق و غرب در زمینه فلسفه و ادیان و نکات مشترک آنهاست .عناوین برخی از م...

مباحثی که در این کتاب طرح شده عبارت‌اند از متافیزیکی, طغیان تاریخی, طغیان و هنر, و تفکر در نیمروز (طغیان و آدم‌کشی, میانه‌روی و تندروی, فراسوی نیست انگارانه, و .(...در آغاز کتاب آمده است' :هدف این رساله, بار دیگر, درک واقعیت امروز, یعنی جنایت منطقی و بررسی تفصیلی استدلال‌هایی است که جنایت منطقی بر پایه آنها به حیات خود ادامه می‌دهد . کوششی است برای فهم زما...در این کتاب نویسنده با توجه به برداشت‌های متفاوت افراد از اینترنت و پیامدهای آن, آثار استفاده از اینترنت و ابزار و امکانات آن را شرح داده است .کتاب با مقدمه‌ای درباره پیدایش اینترنت و تحول در اجتماعات نوین آغاز می‌شود, سپس از نقش اینترنت در مفهوم سازی و انتقال فرهنگ سخن می‌رود . در پایان نیز, مقوله جهانی شدن, نظارت و انواع ارتباطات انسانی از طریق اینترنت...در این نوشتار, نگارنده (حمید لطفی ) ضمن درج زندگی نامه خود, دیدگاه‌ها و نظریات خویش را درباره مسائل سیاسی و فرهنگی جامعه, بازمی‌گوید, افزون برآن, برنامه‌ها و کاربرد اصول و قواعد علمی و طرح رهیافت‌های مبتنی بر دیدگاه‌های علمی شرح می‌دهد.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۳۵ مقاله