آفتاب

روندهای اجتماعی

روندهای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۳۵ مقاله


این کتاب در هشت فصل تنظیم شده و در آن به طور گذرا به شیوه‌های تهاجم فرهنگی و شیوه‌های جلوگیری از این پدیده خطرناک و اهداف دشمن اشاره گردیده است . عناوین فصل‌ها به این شرح است :((مفاهیم تهاجم فرهنگی)), ((نگاهی گذرا به تاریخچه تهاجم فرهنگی)), ((شیوه‌ها و ابزارهای دشمن در تهاجم فرهنگی)), ((اهداف دشمن در تهاجم فرهنگی)), ((تهاجم فرهنگی و سیاست گالیندوپل)), ((ن...مجموعه حاضر, بخش اول از سلسله مباحث تهاجم یا تفاوت فرهنگی است که از مهر ماه 1377از سوی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه الزهرا مطرح گردید .در این مجموعه سعی شده است ضمن ارائه تصویری از تهاجم فرهنگی, مباحثی نظری همراه با مصداق‌های آن بررسی و تبیین شود .عمده‌ترین موضوعات کتاب عبارت‌اند از :((مبادی کلامی تهاجم و تفاوت‌های فرهنگی)), ((تفاوت یا تهاجم)), ((فرهنگ...

این کتاب در اصل مجموعه سخنان و گفتارهای 'حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 'است که در خصوص تهاجم و تهدیدات فرهنگی غرب ایراد شده, و نگارنده یا گردآوری, درج توضیحاتی , مطالب آن را در قالب سه بخش تدوین کرده است .عناوین بخش‌ها از این قرار است' :تهدیدات فرهنگی و راهبردهای مقابله '(تهدیدات فرهنگی و استکبار جهانی, تهدیدات فرهنگی و منافقین داخلی, تهدیدات فرهنگی و نظام ادار...بخش اول کتاب, نقد و تحلیلی است بر سخنرانی آقای خاتمی, در خصوص گفت و گوی تمدن‌ها .بخش دوم حاوی مطالبی است با موضوع 'بسیجی', 'بسیجی و انقلاب 'و 'بسیجی و رهبری .'در بخش پایانی کتاب از انسان انقلابی و انسان مدرن سخن رفته است .نویسنده یادآور می‌شود' :هدف این مطالعه آن است که طرح گفت و گوی تمدن‌ها را ابتدا با اندیشه‌های صبح‌گاه انقلاب اسلامی و از طریق آن با تجربه...در این کتاب جامعه اطلاعاتی از سه دیدگاه تاریخی, اقتصادی و سیاسی بررسی می‌شود, سپس پی‌آمدهای کلی و خاص هر یک از آنها ـ که عموما به هم پیوسته و وابسته‌اند ـ نقد و ارزیابی می‌گردد .مباحث کتاب با بررسی تاریخی فرآیندهای اطلاعاتی آغاز شده که طی آن, از ابداع خط, به مثابه ابزاری برای ذخیره اطلاعات, نظام‌های ذخیره صدا و داده‌های رقومی یاد می‌شود, سپس مبحث بازارهای...

نگارنده در این کتاب کوشیده است تا عوامل و عناصر اجتماعی, فرهنگی, سیاسی و اقتصادی تبلیغات و روابط تبلیغاتی را به گونه‌ای بررسی نماید که با جامعه و مظاهر حیات اجتماعی پیوند دارد. وی هم چنین واکنش‌های متقابل تبلیغات و جامعه را با روش علمی مطرح نموده است. فصل نخست کتاب شامل تعاریف اصطلاحاتی در باب جامعه شناسی تبلیغات است که به ترتیب حروف الفبا درج گردیده است پس...در این کتاب, زمینه‌های تاریخی و روان‌شناسی جنگ‌های نخستین و علل و انگیزه‌های جنگ بررسی شده ;سپس تحلیلی از پیامدهای جنگ بر جامعه‌های انسانی, اقتصاد, فرهنگ و تکنولوژی فراهم آمده است .مخاطبان کتاب را با این مباحث پی می‌گیرند : ((جنگ در جامعه‌های باستانی)), ((علت‌ها و انگیزه‌های پیدایش جنگ)), ((جنگ در اندیشه دینی و فلسفی)), ((جامعه پس از جنگ)), ((جامعه‌شناسی ن...در این نوشتار میزان تاثیر جنگ بر جامعه و علل به وجود آمدن جنگ بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. برخی از موضوعات اصلی کتاب عبارت اند از: 'سیر تاریخی اندیشه جنگ ', 'پدیده جنگ در مراحل تکامل اجتماعی', 'علل پیدایش جنگ از دید صاحب نظران جامعه شناس', 'تاثیرات اجتماعی جنگ', 'تاثیرات اقتصادی جنگ', 'تاثیرات فرهنگی جنگ', 'انگیزه ستیزه جویی از (جنگ خواهانه ) و پرخاشگرانه'...'جامعه‌شناسی جنگ 'یکی از کتاب‌های مجموعه 'چه می‌دانم 'است که در هفت فصل برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی تدوین شده است .در این کتاب نگارنده با مروری بر 'پیشینه تاریخی اندیشه جنگ 'مباحث خود را آغاز می‌کند .او در این فصل ابتدا اساطیر و افسانه‌ها, سپس عقاید مذهبی مربوط به جنگ را به اختصار بیان کرده, سپس عقاید فلسفی برخی فلاسفه نظیر کانت, هگل و نیچه, همچن...

'جامعه‌شناسی جنگ و نیروهای نظامی 'کتابی است که در دو بخش کلی و براساس سرفصل‌های آموزش عالی برای دانشجویان رشته‌های جامعه‌شناسی فراهم آمده است .بخش نخست با عنوان 'جامعه‌شناسی جنگ '(عمده‌ترین قسمت کتاب) در شش فصل سامان یافته است .نگارنده در فصل نخست ضمن به دست دادن تعریفی جامعه شناختی از جنگ, برخی عوامل اصلی جنگ از روزگاران گذشته تا حال را تشریح می‌کند و اه...

ششمین شماره از مجموعه((تازه‌های اندیشه)) متضمن دو مقاله است که در مقاله اول(((جامعه مدنی و انکار دانشمندان در مطبوعات/ سید مسعود معصومی))) ابتدا جامعه مدنی و گروه‌های بیست و پنج گانه آن تشریح می‌شود, سپس رابطه دین با جامعه مدنی و هفت نظریه در پی آن عنوان می‌گردد و سرانجام با این مباحث خاتمه می‌یابد :((جامعه مدنی و نظام جمهوری اسلامی ایران)), ((نمودهای تحق...در کتاب حاضر سیر تحولات اجتماعی و علل بروز تغییرات اجتماعی در جوامع مختلف از عصر شکار تا به امروز بررسی شده است .هدف نگارندگان کتاب, فراهم آوردن چارچوبی برای درک و فهم جامعه انسانی و شناخت نیروهای سبب‌ساز دگرگونی‌های اجتماعی است .کتاب با عنوان 'شالوده نظری 'به بررسی مهم‌ترین نظریات بوم‌شناسی اختصاص دارد .در بخش دوم 'جوامع پیش از صنعت 'با این مشخصات معرفی...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۳۵ مقاله