آفتاب

دانش

دانش

نمایش ۱ تا 25 از ۳۵۶ مقاله


این کتاب که به زبان اردو نگارش یافته مشتمل بر 10مبحث است که درباره فنون و روش‌های مربوط به مطالعه, تلخیص, یادداشت‌نویسی, تحقیق, تحریر, ترجمه, کتاب‌شناسی, تدریس و تقریر توضیح داده شده است .در این کتاب روش تحقیقات علمی برای نوجوانان, با این مختصات, تشریح شده است: شناخت و تحقیق علمی‌؛ تحقیق در علوم انسانی‌؛ روش تحقیق‌؛ ابزار تحقیق‌؛ اخلاق در تحقیق.نوشتار حاضر راهنمایی است برای معلمان در ایجاد سبکی مبتنی بر 'پژوهش در عمل' در کلاس درس. عناوین مباحث مطرح شده در کتاب بدین قرار است: 'آشنایی با پژوهش عملی و اهمیت آن در آموزش و پرورش', 'مراحل پژوهشی عملی', 'آشنایی با برنامه معلم پژوهنده' و 'نمونه‌هایی از طرح‌های معلمان پژوهنده برگزیده کشور'.در این نوشتار انواع روش‌های تحقیق ذیل این عناوین معرفی شده است: 'علم و روش‌های علمی', 'تحقیق و مفاهیم اساسی آن', 'انتخاب مسئله و بیان فرضیه', 'جامعه و نمونه', 'انواع روش‌های تحقیق', 'انواع طرح‌های تحقیق', 'تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده' و 'راهنمای کار عملی درس مقدمات روش تحقیق'.نگارنده در این مجموعه سعی کرده روش تحقیق را مورد مداقه عقلی قرار دهد و ابعاد نوینی را در این زمینه بگشاید وی در بخش نخست کتاب به تعریف تحقیق و انواع آن پرداخته و پس از آن ویژگی‌های تحقیق را بیان نموده است. در بخش دوم نیز اقسام و روش تحقیق, و در فصل پایانی روش تحقیق کتابخانه‌ای بررسی شده است.

در این نوشتار نحوه نگارش پایان نامه و طرح تحقیقی, ذیل این عناوین تشریح شده است: طرح تحقیق (کلیات), مروری بر ادبیات موضوع, آشنایی با قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری), روش تحقیق, یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها و خلاصه تحقیق و پیشنهادها, همچنین در کتاب پیوستی با عنوان جایگاه پیوست و نقش آن در پایان نامه به طبع رسیده است.بخش اول کتاب به بیان اصول نظری تحقیق و بخش دوم به موضوع عملیات در تحقیق اختصاص دارد. در فصل اول, انواع تحقیق از نظر بعد, کیفیت, محتوا و روش, شیوه اجرا و نوع اجرا تشریح شده است. در فصل دوم فرایند چارچوب تحقیق, یعنی انتخاب موضوع, طرح نظری مسئله تحقیق, خصوصیات طرح تحقیق, بیان مسئله و فرضیه سازی معرفی می‌شود. در فصل سوم شیوه‌های مختلف جمع‌آوری اطلاعات اعم از داد...کتاب حاضر شامل اطلاعاتی است به زبان ساده درباره روش تحقیق در مدارس که برای دانش‌آموزان دبیرستانی به طبع رسیده است .موضوعات کتاب عبارت‌اند از : 'علوم و روش‌های علمی', 'مراحل روش علمی', 'مفهوم تحقیق', 'منابع مطالعاتی موجود در کتابخانه‌ها', 'ویژگی‌های تحقیق', 'مراحل تحقیق', 'چگونه یادداشت برداری کنیم', 'فیش برداری چیست', 'دسته‌بندی فیش‌ها', 'راهنمای تهیه گزا...در فصل نخست کتاب, ماهیت و مضومن رساله‌های دکتری و ویژگی‌های آن تشریح شده به برخی از مقررات آموزشی دوره دکتری و موانع موثر بر روند پیشبرد و تکمیل این رساله‌ها اشاره می‌شود .در فصل دوم ـ علاوه بر این که مفهوم روش تحقیق در کارهای پژوهشی, گزارش‌های تحقیقاتی و کتاب‌های روش تحقیق ذکر شده ـ کارکردهای روش تحقیق در تدوین رساله دکتری تشریح می‌گردد .فصل سوم درباره ش...در فصل نخست کتاب به تعریف تحقیق و انواع آن پرداخته شده است. همچنین به شرایط محقق اشاره شده سپس آموزش‌های مربوط به روش تحقیق و چگونگی قضاوت آماری, با این مختصات مطرح گردیده است:'مراحل کلی تحقیق', 'روش‌های جمع‌آوری داده‌ها', 'نحوه دستیابی به داده‌ها', 'نمایش داده‌ها', 'شاخص‌های آماری', 'توزیع متغیر تصادفی', 'آزمون فرض', 'بررسی دو متغیر کیفی', 'بررسی دو متغیر ک...

نوشتار حاضر در دو بخش تدوین شده است .بخش نخست شامل تعاریف و کلیاتی درباره روش تحقیق, اصول و ویژگی‌های آن است .در بخش دوم, اجزا, ساختار یک تحقیق ذیل این موضوعات, معرفی می‌شود :تعیین موضوع تحقیق, مسئله تحقیق, بررسی متون مربوط, تعیین سوالات اصلی و فرعی, فرضیات تحقیق, متغیرهای تحقیق, و روش تحقیق .در این بخش به نکاتی در خصوص تدوین و شیوه نگارش تحقیق نیز اشاره...مطالب این کتاب طی شش فصل فراهم آمده است .در فصل نخست کلیاتی درباره علم و روش علمی به طبع رسیده و از ویژگی‌های مشترک روش‌های علمی سخن به میان آمده است .در فصل دوم روش‌ها و مراحل پژوهش‌های علمی شرح داده می‌شود .فصل سوم درباره روش‌های پژوهش ویژه علوم اجتماعی است و در فصل چهارم و پنجم از فنون گردآوری و تجزیه و تحلیل مطالب بحث می‌شود .در فصل پایانی نیز از پژوه...در این کتاب راهنما, دانش‌آموزان با اصول و شرایط تحقیق گروهی, تهیه طرح مقدماتی تحقیق, استفاده از منابع اطلاعاتی و تهیه دستنوشته مقدمانی آشنا می‌شوند .افزون بر آن, اطلاعاتی در خصوص تهیه بازنویسی, رعایت اخلاق پژوهش و اصول نگارش کسب می‌کنند .

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۵۶ مقاله