آفتاب

دانش

دانش

نمایش ۱ تا 25 از ۳۵۶ مقاله
گزارش حاضر, به منظور تحقق برنامه ملی تحقیق کشور و نزدیک ساختن برنامه‌های تحقیقاتی با اهداف پنج ساله دوم در راهبرد توسعه, نیز تعیین اولویت‌های تحقیقاتی از سوی شورای پژوهش‌های علمی کشور به رشته تحریر درآمده است .رئوس این گزارش عبارت‌اند از :((برنامه ملی تحقیقات کشور)), ((اجرای برنامه ملی تحقیقات)), ((آزمایش‌گاه‌های ملی تحقیقات کشور)), ((شبکه اطلاع‌رسانی علم...

در این مجموعه, مقالات عرضه شده در اولین همایش سراسری مراکز تحقیق و توسعه صنایع کشور گردآمده است .این همایش طی روزهای 16و 17آذر ماه 1378در تهران و به همت معاونت پژوهش و فن‌آوری وزارت صنایع برگزار گردید .پیش از مقالات, فهرست اعضای کمیته علمی, مشاوران علمی, اعضای کمیته اجرایی, همکاران و مدیریت اجرایی, و در پی آن گزارش دبیر همایش, سخنرانی علی کرمانشاه و غلامر...مطالب این کتاب در هفت بخش تدوین شده است .در بخش نخست, انواع تحقیقات و حالت‌های مختلف موفقیت یا شکست در واحدهای تحقیق و توسعه با ذکر دلایل آن معرفی می‌شود .بخش دوم به بررسی تغییرات و تحولات مربوط به تکنولوژی اختصاص می‌یابد .در بخش سوم و چهارم اطلاعاتی درباره هزینه‌های مربوط به پروژه‌های تحقیق و توسعه و شیوه‌های ارزیابی آن فراهم می‌آید .عناوین بخش‌های دیگر...در این کتاب به صورت خلاصه و به زبانی ساده مفهوم, مراحل و روش تحقیق دانش‌آموزی تشریح گردیده است. فصل‌های کتاب عبارت‌اند از: راه حل‌های مختلف در حل مسائل‌؛ تحقیق و انواع روش‌ها؛ مراحل انجام تحقیق‌؛ روش پرسشنامه‌؛ تنظیم گزارش پژوهش‌؛ نمونه‌ای از گزارش تنظیم شده پژوهشی.

این کتاب شامل مباحثی در زمینه روش‌های اساسی آمار است که با تاکید بر آمار توصیفی و مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری طی شش فصل سامان یافته است .به عبارت دیگر, کتاب به منظور آشنایی دانشجویان رشته‌های حسابداری و مدیریت با((روش‌های عددی محاسبه)), ((روش‌های محاسبه سریع)) و ((نرم افزار کامپیوتری مربوطه)) به طبع رسیده است .عناوین فصل‌ها به این قرار است :((آمار چیست)), ((مف...نوشتار حاضر با مطالب مختصری درباره روش‌های مطالعه, تلخیص و نقد آغاز می‌شود, سپس مخاطبان با این مباحث کتاب را پی می‌گیرند :روش‌های جستجوی کتاب, طبقه‌بندی و نگهداری کتاب, مراجع عمومی و تخصصی, اصول و شیوه‌های پژوهشنامه نویسی, گزارش نویسی, تهیه مقاله‌های علمی و پژوهشی, و اصول نگارش و ویرایش .کتاب با مباحث کوتاهی درباره حروفچینی, چاپ, صفحه آرایی, صحافی, و نشر...نوشتاری که پیش رو دارید به بررسی فنون صحیح مطالعه و تحقیق و شرایط یادگیری پرداخته و ضمن بیان نظریه خبرپردازی اطلاعات, روشهای تحقیق را نیز ارائه نموده‌است. این کتاب در قالب 8فصل و باتوجه به منابع مختلف تدوین گردیده و بعضی از مباحث آن بدین شرح می‌باشد :راهبرد مطالعه و یادگیری ـ ضرورت و اهمیت مطالعه در یادگیری عوامل موثر در یادگیری ـ مراحل مطالعه ثمر بخش ـ طر...مولف نخست به نظریه‌های اصلی جامعه‌شناسی علم و تحقیق اشاره می‌کند, سپس شرحی مختصر از تاریخ علم در ایران فراهم می‌آورد .در پی آن, مشخصه‌های اصلی و عمده فرهنگ عمومی در جامعه ایران را برشمارده, از موانع فرهنگ علمی ـ پژوهشی در جامعه ایران سخن می‌گوید .دیگر صفحات کتاب حاوی اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل 169پرسشنامه تکمیل شده از سازمان‌ها و مراکز پژوهشی است .کتا...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۵۶ مقاله