آفتاب

دانش

دانش

نمایش ۱ تا 25 از ۳۵۶ مقاله


جلد دوم از این مجموعه متضمن مقالات چهارمین همایش تحقیق و توسعه مدیریت و کیفیت است. برخی مقالات عبارت‌اند از: 'خلاقیت و نوآوری و نقش آن در تحقیق توسعه/ علی لعلی'، 'ضرورت ایجاد شبکه‌های یادگیری تکنولوژی با تاکید بر ایجاد خوشه‌های دانش‌بنیان/ جواد ناصربخت، نرجس ناصربخت'، 'ابزارها و تکنیک‌های علمی و کاربردی در افزایش بهره‌وری در تحقیق و توسعه/ سمین نیرو'، 'نقش ت...در کتاب سعی شده مهارت نگارش، چگونگی مرور نوشته‌ها، و چگونگی پژوهش، به شیوه گام به گام همراه با مثال‌های عینی و تمرین، آموزش داده شود. مباحث اصلی کتاب بدین قرارند: 'آموزش عالی و جایگاه آن در پرورش توانایی پژوهش و تولید دانش'، 'مفهوم، اهمیت و هدف مرور نوشتارها و پیشینه‌ی پژوهش'، 'چارچوب و مراحل تدوین مرور نوشتار و پیشینه‌ی پژوهش'، 'ساختار و محتوای پیشینه‌ی پژو...در کتاب عنوان شده است: 'ارزش‌یابی به توصیف برنامه‌های پیشنهادی اشاره داشته و به عبارتی، ارزش‌یابی، مرحله‌ی تجزیه و تحلیل شماری از برنامه‌ها با طرح‌ها می‌باشد'. در کتاب حاضر، نقش ارزش‌یابی طرح‌ها در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، و نیز در روند برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای با تاکید بر جنبه‌های کاربردی آن بررسی گردیده است. گفتنی است کتاب، برای م...این کتاب، نتیجه‌ی سفرهای پژوهشی نویسنده به سرزمین‌هایی مانند برزیل، کلمبیا، پرو، السالوادور، امریکا، استرالیا، زلاند نو، فرمزا، سیرالئون، اتیوپی، چین و ترکیه است که طی آن، نویسنده جنبه‌هایی از فرهنگ و آیین‌های باستانی این سرزمین‌ها را شناسایی می‌کند. به همین منظور وی در پایان تصریح می‌کند: 'مردم در تمام مکان‌هایی که جمع می‌شوند تا خداوند یکتا را پرستش کنند ق...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۵۶ مقاله