آفتاب

دانش

دانش

نمایش ۱ تا 25 از ۳۵۶ مقاله
در نوشتار حاضر, مباحث مربوط به روش تحقیق اعم از مراحل طرح, اجرا, تجزیه و تحلیل و تدوین تحقیق) تشریح شده است. موضوعاتی که در کتاب بررسی شده عبارت‌انداز: 'علم و علوم اجتماعی', 'تحقیقات علوم اجتماعی', 'اخلاقیات و ارزش‌ها در تحقیق', 'تئوری‌ها روش‌شناسی', 'نحوه بیان مسئله', 'گزاره‌های تحقیق (فرضیات, سئوالات پژوهشی و اهداف تحقیق)', 'نظریه و کاربرد آن در تحقیق', 'ا...در این کتاب دانشجویان و علاقه‌مندان به تحقیق با روش‌های تحقیق در علوم انسانی آشنا می‌شوند .همچنین در کتاب به مبانی علم جمعیت شناسی و نقش آن در تحقیقات اجتماعی ـ فرهنگی اشاره شده است .کتاب این عناوین را در بر می‌گیرد' :علم و پویش علمی', 'مفهوم تحقیق', 'شاخص‌ها, مقیاس‌ها و سطوح اندازه‌گیری', 'روش تحلیل محتوا', 'روش‌های نمونه‌گیری', 'روایی طرح‌های پژوهشی (شن...

در این کتاب مصور و رنگی سه داستان تخیلی برای گروه سنی 'ب 'و 'ج 'ترجمه و چاپ شده که عبارت‌اند از' :سفینه فضایی سیلیا', 'سفر به فضا 'و 'آتش بازی بی‌نظیر .'در نخستین داستان, دختری به نام سیلیا, با چند کارتن یک سفینه فضایی می‌سازد و همراه گربه‌اش 'بیتل 'به سفری خیالی در فضا می‌رود .آنها در سفینه مریخ (سیاره سرخ) فرود می‌آیند, با غول قرمز, آشنا می‌شوند, گرفتار...نویسنده در این کتاب تجزیه و تحلیل ساده‌ای از برخی نظریات اساسی مربوط به اطلاعات به دست می‌دهد. کتاب با فصل‌هایی درباره داده اطلاعات آغاز می‌شود. در دو فصل بعدی چگونگی تقسیم اطلاعات به رده‌های کلی و چگونگی ذخیره‌سازی اطلاعات و بازیابی آن از حافظه بیان شده است. در فصل‌های دیگر به ارتباط اطلاعات و چگونگی منتهی شدن آن به خلق دانش همچنین درباره هوش و خرد بحث می‌ش...

این کتاب به منظور نشان دادن قدرت و کاربرد ابزار آماری در طراحی آزمایش‌ها و آموزش نحوه برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل آزمایش‌های متفاوت تدوین شده است .مولف ذیل موضوعات مختلف سعی در اثبات این قضیه دارد که اساسا طراحی آزمایش‌ها ابزاری منطقی است که می‌توان آن را با برخورداری از دانش اولیه در زمینه ریاضیات فرا گرفته و به کار برد' .تغییر میانگین فرآیند در جهت دلخو...کتاب حاضر, شامل مبانی و مقدمات طرح و تحلیل آزمایش‌هاست که نگارنده طی 20سال تدریس در دانشگاه‌های مختلف کشور آمریکا به رشته تحریر درآورده است .کتاب در هفده فصل فراهم شده و هر فصل با تمرین‌ها و مثال‌های متنوعی همراه است .در سرتاسر کتاب بر اهمیت طرح آزمایش ـ به مثابه ابزاری برای مهندسان به منظور استفاده در طرح تولید و توسعه, فرآیند توسعه و اصلاح, و فرآیند رف...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۵۶ مقاله