مهاجرت

دولت عمان به‌خاطر شرايط مشکلى که براى مهاجرت به اين کشور به لحاظ مسائل امنيتى وضع کرده بر خلاف ساير کشورهاى عربى که مهاجرت، جمعيت آنها را دگرگون کرده است، افراد کمى از ساير کشورها را براى اشتغال پذيرا شده است که بيشتر آنها نيز جزء نيروهاى تخصصى هستند.

اقوام و نژادها و روابط آنها

سلطنت‌نشين عمان يک جامعه عشيره‌اي، با طرز فکر و آداب و رسوم سنتى مى‌باشد. درگيرى‌ دائمى بين قبائل اين سرزمين که تعداد آنها به ۲۰۰ عشيره مى‌رسد از ويژگى‌هاى اصلى اين کشور مى‌باشد. هر عشيره با وابستگى به يکى از فرقه‌هاى مذهبى و اجتماعى در خصوص مسائل مختلفه سياسى و اجتماعى طرز فکر به‌خصوصى دارد. درمنطقه باطنه بلوچ‌ها و ايرانى‌ها، در ايالت عمان‌الداخل اعراب خالص، در منطقه ظفار سياه‌پوستان و مهاجران آفريقائى و در منطقه مسندم قبيله شيحوح‌ها زندگى مى‌کنند. در رابطه با قبيله شيحوح‌ها قابل ذکر است که غير عرب و سنى مذهب هستند و از نظر فيزيکى و فرهنگى با ساير مردم عمان تفاوت دارند. عربى را با لهجه متفاوت از عربى عمانى صحبت مى‌کنند و سابقه طولانى در غير وابسته بودن به‌قدرت مرکزى دارند. تقسيمات اجتماعى در عمان از نظر اقتصادى و نژادى بستگى به محل زندگى افراد در مناطق کوهستانى و يا ساحلى دارد. در نواحى ساحلى مهمترين فعاليت‌هاى اجتماعى شامل ماهيگيري، کشاورزى و معاملات مى‌باشد. در نواحى کوهستانى گله‌دارى رکن اصلى اقتصادى محسوب مى‌شود. در حال حاضر پيروان مذاهب مختلف در عمان با کمال تفاهم و دوستى در کنار يکديگر زندگى مى‌کنند.

زبان و خط

زبان رايج و رسمى عمان، عربى است ولى اهالى ظفار با زبان مخصوص خود که شباهت کمى به عربى دارد و زبان شناسان آن را با عربى از يک ريشه مى‌دانند که با لهجه‌هاى آفريقائى اختلاط پيدا کرده، صحبت مى‌کنند که شباهت چندانى به عربى ندارد. دولت عمان پس از به‌قدرت رسيدن سلطان قابوس کوشش زيادى براى ترويج زبان و خط عربى در ميان اين قبايل و ظفارى‌ها به‌کار برده است.