خوردن بعضى از گياهانى که در باغچه خانه يا در بيابان پيدا مى‌شوند خطرناک هستند و تماس با بعضى از آنها باعث واکنش‌هاى حساسيتى (آلرژيک) بدن مى‌شود. کودکان به‌خصوص ممکن است به طرف اين گياهان جلب شده و آنها را بخورند.


آبنوس دروغين، تاجريزى پيچ و قارچ‌هاى سمى مثال‌هائى از گياهانى هستند که معمولاً باعث مسموميت مى‌شوند. عوارض و نشانه‌هاى اين نوع مسموميت‌ها شبيه به مسموميت غذائى است (به مبحث مسموميت غذائى مراجعه شود). وخامت حال شخص بستگى به اين دارد که چقدر از گياه خورده باشد. اگر احتمال مى‌دهيد که مصدوم دانه يا برگ گياه سمى را خورده است مهمترين کار شما اين است که راه تنفس او را باز نگه داريد و او را بلافاصله به بيمارستان برسانيد.