معمول‌ترين علت‌هاى سردرد عبارتند از:


”سينوزيت، سرماخوردگى معمولي، خستگي، فشار به چشم‌‌ها، بى‌خوابى و نخوردن غذا. در کنار اينها بايد از آسيب‌هاى سر يا نخاع نيز نام برد که ممکن است ايجاد سردرد نمايند.“


- عوارض و نشانه‌ها:

احساس درد در هر جائى از سر، که ممکن است ثابت، ضربان‌دار يا نوبت به نوبت باشد (مى‌گيرد و ول مى‌کند).


- درمان:

۱. کمپرس سرد استفاده کنيد يا يک بطرى آب داغ را در حوله بپيچيد و روى پيشانى قرار دهيد هر کدام را که خود ترجيح مى‌دهيد.


۲. اگر عملى باشد به مصدوم توصيه کنيد که در يک اطاق تاريک بخوابد.


۳. اگر سردرد همچنان باقى ماند يا با حالت تهوع، استفراغ، تب يا سفت شدن گردن، اختلال در بينائي، تيرگى شعور و بيهوشى تدريجى همراه باشد پزشک خبر کنيد.