بالا رفتن حرارت بدن، به دليل آغاز يک بيمارى عفونى يا عفونت گوش يا گلو، مى‌تواند در کودکان بين يک تا ۴ سال ايجاد تشنج نمايد. اين تشنج‌ها عليرغم ماهيت هراس‌انگيزى که دارند به‌ندرت خطرناک هستند اما امکان دارد عوارض آن تا زمانى‌که حرارت بدن کودک به‌طور غيرعادى بالا است باقى بماند.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. تب کودک بالا است، برافروخته مى‌شود و عرق مى‌کند.

۲. گاهى اوقات چشم‌ها چپ مى‌شود (يا سياهى چشم بالا مى‌رود).

۳. ممکن است بدن سفت و سخت شده به‌طورى که سر به عقب خم شده و ستون فقرات قوس‌دار مى‌شود.

۴. نفس مصدوم را نگه مى‌دارد.

۵. احتقان صورت و گردن.

۶. دهان احتمالاً کف مى‌کند.


- هدف:

حفاظت از کودک در برابر صدمه، خنک کردن کودک براى کاهش شدت تشنج. خبر کردن پزشک و اطمينان‌خاطر دادن به پدر و مادر کودک.


- درمان:

۱. کودک را در معرض هواى تازه قرار دهيد.


۲. هر پوشش تنگ به دور گردن و سينه‌ها را شل کنيد.


۳. اگر تشنج شديد بود دور کودک را خلوت کنيد.


۴. درمان عمومى مصدوم بيهوش را که قبلاً توضيح داده شده به‌کار بنديد.


۵. کودک را خنک کنيد: لباس‌هاى او را از تن وى بيرون بى‌آوريد و يک اسفنج تميز را داخل آب ولرم کرده و آرام روى بدن او بگذاريد و برداريد، اين کار را از سر کودک شروع کنيد و تا پائين بدن ادامه دهيد.


نبايد بگذاريد بدن کودک خيلى سرد شود.


۶. به والدين کودک اطمينان‌خاطر بدهيد و به آنان توصيه کنيد که پزشک خبر کنند.