پس از آنکه درمان خود را پايان داديد بلافاصله مصدوم بايد تحت‌نظر يک متخصص (دکتر يا پرستار) قرار گيرد. بسته به وخامت حال مصدوم و امکاناتى که در دسترس داريد شما بايد:


۱. ترتيب انتقال مصدوم را با آمبولانس به بيمارستان بدهيد (در مورد جراحت‌هاى جزئى يا شکستگى بازو مى‌توان از اتومبيل معمولى هم استفاده کرد).


۲. اگر پزشک يا پرستارى در صحنه حضور دارد مصدوم را به او بسپاريد.


۳. در مورد جراحت‌هاى جزئى مصدوم را به نزديکترين خانه يا سرپناه برسانيد و آنجا منتظر رسيدن آمبولانس يا پزشک شويد.


۴. اگر شرايط اجازه مى‌دهد مصدوم را روانهٔ خانه کنيد و به او توصيه نمائيد که توصيه‌هاى پزشکى را رعايت نمايد.


هرگز کسى را که بيهوش شده (حتى براى مدتى کوتاه) يا شوک به او دست داده پس از بهبودى به خانه نفرستيد بلکه حتماً او را به مطب پزشک برسانيد.