آفتاب

بررسیهای تاریخی، جغرافیائی و اشخاص

بررسیهای تاریخی، جغرافیائی و اشخاص

نمایش ۱ تا 25 از ۲۸۰ مقاله

کتاب مصور حاضر به زبان انگلیسی شامل اطلاعاتی است درباره تاریخ هنر ایرانی که در سه بخش با این عناوین به طبع رسیده است : 'هنر ایران قبل از اسلام ', 'هنر ایران از آغاز تا پایان دوره پهلوی ' و 'هنر در جمهوری اسلامی ایران '.

در این کتاب, انگیزش‌های اجتماعی پیدایش مکاتب و جریان‌های هنری در غرب, طی دوره‌های رنسانس تا مدرنیسم شرح و ارزیابی می‌شود .مولف در مقدمه کتاب, سه عامل((هنرمند)), ((هنر)) و ((مخاطب)) را زیر ساخت‌های یک اثر هنری معرفی می‌کند ;سپس به عنصر سوم به مثابه شاخص تحلیل, بیش از دو عامل دیگر تاکید می‌کند .عناوین فصل‌ها به این قرار است :((هنرهای عینی و ذهنی)), ((کلاسیز...تفکرات و عواطف مهم هنرمند بود. اکسپرسیونیست‌ها, به جای توجه به توصیف تجسمی, بر قواعد حسیاین اثر مصور و رنگی از زبان انگلیسی درباره نگرش فراگیر به هنرهای دیداری, موسیقی, تئاتر, رقص, فیلم و معماری درتمدن باختر زمین نگاشته شده بر این اساس درآمدی در زمینه انسانیات و هنرها, امور شناختی و انفعالی و موضوع سبک, درباره موضوع هنر است. بدین سان اطلاعات کتاب به پیش از تاریخ, عهد بین‌النهرین, مصر باستان, یونان کهن تا سده بیستم مربوط می‌شود که همراه با نمونه...کتاب حاضر حاوی سخنرانی‌هایی است که درباره جنبه‌های برجسته هنر ایران در مرکز مطالعات ایرانی, دانشگاه کلمبیا در خلال سال‌های 1971تا 1349 (1973ـ 1351) ایراد شده است .عناوین سخنرانی‌ها به این شرح است' :پرسش‌ها و نظرات درباره سفالگری املش/ رابرت اچ .دایسن.کهتر', 'مفرغ کاری باستانی در لرستان/ پی . آر.اس.موری', 'پیگیری هنر سکایی/ ان فرکس', 'هنر هخامنشی, آثار سترگ...کتاب حاضر پژوهشی است اجمالی درباره فرهنگ‌های پیش از تاریخ آسیای صغیر .این پژوهش در چهار فصل سامان یافته است .در فصل اول اوضاع طبیعی و تاریخچه مطالعات باستان‌شناسی بررسی می‌شود .فصل دوم به مطالعه دوران پارینه سنگی و میان سنگی و آثار فرهنگی مکشوفه این دوران اختصاص دارد .در فصل سوم مولف ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی دوران مس ـ سنگ را برمی‌شمارد و فصل چهارم نیز...در این کتاب مولف با بررسی ریشه‌های هنر سنتی ایرانی و اسلامی کوشیده است مقایسه‌ای میان هنر سنتی ایرانی و هنر غرب به دست دهد .وی نخست تعریفی از مفاهیم موجود در هنر سنتی ایرانی عرضه می‌کند, سپس ((شیوه بیان در هنرهای سنتی ایران)) را با این مقولات شرح می‌دهد :خوشنویسی, شعر, معماری, موسیقی, قصه‌گویی و روایتگری و نمایش .دومین نوشتار از مجموعه 'فرهنگ, نقاشی, مجسمه‌سازی و معماری 'شامل برخی اصطلاحات و واژه‌هایی است که در هنر پاپ استعمال می‌شود .این اصطلاحات به ترتیب الفبای انگلیسی تدوین شده و ذیل هر یک از آنها, ضمن شرح کوتاه, معادل فارسی و گاه تصاویری درج گردیده است .پاره‌ای از مدخل‌های کتاب به معرفی هنرمندان این رشته اختصاص یافته است .'تئووان دوز بورخ' نظریات خود را در این کتاب ـ که نخستین بار در سال 1925 منتشر شد ـ درباره هنر مدرن مطرح ساخته است. خصلت‌های هنرهای تجسمی, تجربه زیبایی شناختی, تجربه 'زیبایی شناختی آمیخته, بیان و وسیله بیان تجربه زیبایی شناختی, و رابطه بیننده با اثر هنری از مباحث اصلی در این کتاب هستند. گفتنی است 'کار وان دوز بورخ در زمینه معماری, درتعادل احجام و در طرح رسم پ...

کتاب حاضر دومین جلد از مجموعه 'تاریخ و فلسفه هنر 'است که با عنوان 'پست مدرنیسم 'به چاپ رسیده است .نگارنده ضمن به دست دادن تعریفی از پست مدرنیسم و ویژگی‌های هنری آن, نشانه‌شناسی و ضد ساختمان‌گرایی آنها را توضیح داده است .پس از آن معماری سبک پست مدرن, نقاشی, و عکاسی پست مدرنیسم همراه با تصاویری از هنر پست مدرن عرضه شده است .در کتاب همچنین سبک و زندگی برخی ه...در پیشگفتار کتاب آمده است' پائولین روسنائو (نویسنده) به تعقیب و طرح ریشه و مبادی صفات انسانی می‌پردازد و شرح می‌دهد که چگونه مفاهیم کلیدی آن طرح, امروزه مورد استفاده قرار گرفته و در حال بازسازی علوم اجتماعی هستند .او اغلب از پست مدرنیسم, نه برای مخالفان و نه برای مدافعان آن میان برمی‌زند تا به شرح اصطلاحات کلیدی نامفهوم بپردازد به این منظور که موضوع برای...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۸۰ مقاله