آفتاب

بررسیهای تاریخی، جغرافیائی و اشخاص

بررسیهای تاریخی، جغرافیائی و اشخاص

نمایش ۱ تا 25 از ۲۸۰ مقاله


در مجموعه حاضر, مطالبی در زمینه سیر تحول هنر ـ از قدیم‌ترین ایام تا دوره متاخر ـ طی پنج بخش برای هنرجویان و داوطلبان رشته‌های هنری تدوین شده است . بخش اول ذیل عنوان((هنر جهان باستان)) شامل هنر پیش از تاریخ, هنر بین‌النهرین و هنر مصر است .بخش دوم(((تاریخ هنر در غرب))) به این موضوعات اختصاص دارد : هنر اژه‌ای, هنر یونان, هنر اتروسک, هنر رومی, هنر صدر مسیحیت, ه...

در مجموعه حاضر مولف با اشاره به نمونه‌های تاریخی متعدد, نشان می‌دهد((هنر)) در طول تاریخ بازگو کننده ایمان و مذهب, تاریخ اولیا و انبیا, به ویژه حقایق واقعه عاشورا بوده است .به عبارت دیگر, نویسنده بر آن است نقش و رسالت هنر را در تجلی دین و وقایع مربوط آن بازنماید .کتاب با این عناوین سامان یافته است : ((پیشینه تاریخی تعزیه)), ((کاربرد فلز در ساخت اشیای ویژه ع...

در کتاب حاضر بارزترین جلوه‌های هنر اسلامی برای آشنایی بیشتر خوانندگان با تمدن و هنر اسلامی عنوان شده است از عناوین کتاب مذکور می توان به این موارد اشاره کرد: معنا شناسی تمدن و فرهنگ, نسبت فرهنگ و تمدن, تمدن اسلامی و دانش گستری, تمدن اسلامی و هنر, سفالگری, فرش بافی و . ...نویسنده با نگاهی به هنر اسلامی بر آن است که نمای جدیدی از توانایی‌ها و زیبایی‌های آن را آشکار سازد .در فصل اول کتاب کلیات معرفت شناختی حکمت هنر اسلامی بیان, همچنین بنیادهای استعلایی حکمت و هنر دینی معرفی شده است . در فصل دوم هنر اسلامی, هنر هندی و هنر تائو براساس روش تاویلی ارزیابی می‌شود .نگارنده در فصل سوم مطالبی را درباره هنر و ادبیات انقلاب اسلامی مطر...نوشتار حاضر در بردارنده مباحثی در زمینه هنر و معماری اسلامی است .در این کتاب تلاش شده حکمت هنر اسلامی و ویژگیهای آن از جنبه‌های مختلف بررسی شود . برخی از عناوین کتاب عبارتند از :مبادی و معانی حکمت ـ معیار معرفت ـ هنر, معرف تعریف ناپذیر ـ زیبایی شناسی ـ صورت و معنا در هنر ـ ویژگی های معرفت هنر ...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۸۰ مقاله