آفتاب

بررسیهای تاریخی، جغرافیائی و اشخاص

بررسیهای تاریخی، جغرافیائی و اشخاص

نمایش ۱ تا 25 از ۲۸۰ مقاله


نویسنده در این کتاب مصور، از گرایش به هنرهای آغازین در آثار نویسندگان عصر کلاسیک سخن می‌گوید و به اسناد مختلف در تایید تغییرات ظریف ذوق و قضاوت هنری اشاره می‌کند؛ اسنادی که اغلب بر نقش محوری رافائل در تاریخ هنر تکیه دارند. در فصل‌های پایانی، نیز موضوع انقلابی بدوی‌گرایی در سده‌ی بیستم و تحولات مهم ذوق هنری را ـ که خود از شاهدان عینی آن بوده است ـ تحلیل می‌کن...نگارنده در این کتابچه از حضور نور و رنگ در نگارگری و معماری ایرانی ـ اسلامی سخن به میان می‌آورد. به تصریح وی: 'هاله‌ی نورانی در فرهنگ ایرانی اصلی‌ترین مشخصه‌ی قدیسین و اولیاء در نگارگری ایرانی است. شاید اولین نمونه از حضور انسانی نورانی و هاله‌ی نورانی‌اش در نگارگری ایرانی، نسخه‌ای از رساله‌ی خطی منسوب به جالینوس، مربوط به کتب نگارگری سلجوقی است که تمامی شخص...در سیزدهمین شمارگان از این مجموعه، نخست، مراتب هنر غربی بازگو شده که عبارت‌اند از: 'هنر عام کلاسیک'، 'هنر آوانگار و خاص'، 'هنر مبتذل و سطحی'. در ادامه مبانی اندیشه‌ی نظری و فلسفی هنر مدرن از دیدگاه فیچینو و دکارت بازگو می‌شود. از دیدگاه دکارت انسان در دنیای حکم عقل خود بنیاد خویش، هنر و تجربه‌ی هنری را می‌سنجد و آن‌ها را چونان ابژه، بازنمود می‌کند. در ساحت ع...

اين مجموعه متضمن مقالات كنگره‌ي بين‌المللي هنرهاي اسلامي و صنايع دستي است كه در 17-12 مهرماه 1381 در اصفهان برگزار گرديد. مقالات حاضر در قالب اين موضوعات عرضه شده است. معماري اسلامي، هنر خوشنويسي، هنر و گفت و گوي فرهنگي، نقاشي‌ها و مينياتورهاي اسلامي، تاثير هنرها و صنايع دستي اسلامي بر هنر اروپايي، بافته‌ها ـ گلدوزي‌ و لباس‌هاي سنتي، احياي هنر و صنايع دستي ا...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۸۰ مقاله