آفتاب

فلسفه و نظریه

فلسفه و نظریه

نمایش ۱ تا 25 از ۱۳۰ مقاله

این کتاب متضمن دو مقاله با موضوع نقد هنری است. نخستین، با عنوان 'ارزشیابی اثر هنری'، بحثی است در خصوص کیفیت اثر، و در دومین مقاله موضوع 'نقد و تفسیر هنری' تبیین می‌شود. این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است: 1- اقتضای ارجاع به هنرمندان و نیاتشان، 2- تفسیر و قصد. نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد: 'ساختارگرایان و بیردزلی صراحتا معتقدند که اگر بخواهیم امکان نقد میسر...

این کتاب، با موضوع روان‌پزشکی در هنر، شامل برخی از ابعاد دیوانگی نظری است و در نخستین بخش، از آشفته‌حالی عاشقان که گاهی به مرز جنون می‌رسد، سخن رفته است. از جمله مجنون که در راه عشق سر به صحرا می‌گذارد و با جانوران وحشی محشور می‌شود. در بخش‌های بعدی کتاب صحبت از رابطه‌ی دیوانگی است با هنر. نیز آشنایی با جنون قدرتمندان. در ادامه ابعاد آسمانی و فرا زمینی جنون،...در جلد چهارم از مجموعه‌ی حاضر، نگارنده با بهره‌گیری از تعاریف صاحب‌نظران نقد هنری را تفسیر و وجه اشتراک بین نظریه‌ها و حتی مکاتب نقد هنری، به ویژه در دوران معاصر را بررسی می‌کند. وی با بسط و تحلیل تعاریف و نظریه‌ها به آسیب‌شناسی نقد هنری پرداخته و بیان می‌کند: 'از آن جایی که تفسیر و تحلیل آثار هنری به موارد مختلفی از جمله ایدئولوژی مفسران و منتقدان آن‌ها بست...در شمارگان هفتم از مجموعه‌ی حاضر، روش‌های تحقیق در هنر دینی معرفی و تشریح گردیده که عبارت‌اند از: مطالعات صوری تاریخی و تطبیقی میراث تمدن‌های پیشین؛ مطالعات معنوی و عرفانی و اشراقی میراث گذشتگان؛ و روش مطالعه‌ی تأویلی و کوشش برای احیای هنر اسلام. گفتنی است نگارنده، فراگیرترین نحوه‌ی مطالعه‌ی هنر اسلامی را براساس روش تاریخی و تطبیقی می‌داند و مغایرت و تباین ن...کتاب حاضر با موضوع فلسفه، نقد و تاریخ هنر از زمان افلاطون تا کنون نگاشته شده و در آن تصریح شده است: 'مساله‌ی مطرح شده این نیست که بدانیم کدام شکل از هنر درخور دوست داشتن است ولی بر حسب دلایلی با زمان افلاطون تا روزگاران ما، اندیشمندان کوشیده‌اند بدانند چگونه هنر را از آن‌چه هنر نیست جدا سازند، چگونه تحول آن را توجیه و بیان کنند، چه‌طور رابطه‌هایی را که بشر ب...

مجموعه‌ي حاضر، مشتمل است بر مقالات دومين هم‌انديشي نشانه‌شناسي هنر كه در سال 1383 در تهران برگزار گرديد. مقالات عبارت‌اند از: بازنمايي پارادوكس زيبايي در هنر نقاشي و شعر رنسانس/ شيده احمدزاده، شكل‌باختگي درهم‌نشيني با شكل پيشين به عنوان مبناي تحليل نشانه‌هاي تصويري/ احمد پاكتچي، مقايسه‌ي نظام‌هاي مدلولي و برتري گونه‌هاي مدلولي و تجلي مدلول در نظام نشانه‌اي د...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۳۰ مقاله