آفتاب

فلسفه و نظریه

فلسفه و نظریه

نمایش ۱ تا 25 از ۱۳۰ مقاله

کتاب مشتمل بر سیرده مقاله, عمدتا در حوزه هنر دینی و رابطه هنر و متافیزیک است که پیش درآمد آن به قلم 'سید عباس نبوی 'حاوی نکاتی در باب هنر و ماورائ‌الطبیعه بوده و در آن خاطرنشان شده است ...' :جست و جو در ریشه‌های ماورائ‌طبیعی هنر, امری بسیار صعب و ژرفناک است ;در همان حال که امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .در این وادی, میراث گرانبهای عرفان اسلامی, بسیار توا...

بخش نخست کتاب شامل اطلاعاتی کلی درباره‌ی 'نقد هنری' است در فصل اول، معنای نقد و نقادی و منتقد درج می‌گردد. فصل دوم دربردارنده‌ی اهمیت نقد هنری و منتقد و تاثیر‌های سودمند آن‌هاست. در فصل سوم درباره‌ی پیشینه‌ و تاریخچه‌ی نقد هنری سخن می‌رود. روند تکامل هنر از سده‌های میانه تا کنون عنوان فصل چهارم است. فصل پنجم به نظام‌های مختلف و تحلیل نقد هنری اختصاص دارد. ان...

در این نوشتار، دیدگاه‌های زیباشناسی هگل معرفی و بررسی شده است. به گفته‌ی نگارنده، 'هگل' سه نکته را در باب اثر هنری بحث و استدلال می‌کند که عبارت‌اند از: 1- اثر هنری تولید طبیعت نیست، فرآورده‌ی فعالیت انسانی است. 2- اثر هنری فی نفسه برای انسان پرداخته شده است، برداشت از محسوسات و برای احساس آدمی است. 3- اثر هنری در خود غایت‌مند است.در این نوشتار ابتدا کلیاتی در فلسفه‌ی تحلیلی و چگونگی شکل‌گیری و بالیدن آن، عمدتا در انگلستان و امریکا، مطرح می‌شود؛ سپس زیباشناسی تحلیلی تشریح می‌گردد و در پی آن تعریفی زیبا شناختی هنر می‌آید. 'هدف فلسفه‌ی تحلیلی هنر، کند و کاو و تجزیه و تحلیل مفاهیمی است که آفرینش هنری و نظر ورزیدن درباره‌ی آن را امکان‌پذیر می‌سازند. مفاهیمی هم چون مفهوم خود هنر و نیز بازن...در این مجموعه شش مقاله در حوزه‌ی 'هنر' به چاپ رسیده که عبارت‌اند از: 'معماری چیست؟/ محمد بهشتی'، 'مرگ هنر در دوره‌ی مدرن/ شهرام پازوکی'، 'هنر، عشق، زیبایی و رویکرد اجتماعی/ زهرا رهنورد'، 'بحران تاریخ در آینه‌ی هنر/ محمد رجبی' و 'فلسفه و چیستی هنر/ محمد ضیمران'.ترجمه‌ی حاضر بررسی خطوط فکری فلسفی قرن بیستم در شاخه‌ی استتیک است که علاوه بر آن چکیده‌ی کلی نظریات فیلسوفان مورد نظر آورده شده است. به تصریح نویسنده: 'این کتاب مطالعه‌ای است پیرامون مفاهیم فلسفی با خط ـ سمانتیک درباره‌ی هنر، که توسط فلاسفه‌ی آمریکایی (سی ـ پیرس، سی. موریس، اس ـ لانگر) و انگلیسی (آی ـ ا ـ ریچاردز، آنالیست‌ها (آ ـ دایت هد، آر ـ کالیننگ‌وود) و...

نگارنده در کتاب حاضر ابتدا عوامل اساسی داوری اثر هنری را برمی‌شمارد که عبارت‌اند از: 'عامل نفع عملی که به وسیله‌ی اثر هنری مورد داوری واقع می‌شود، عامل آرمانی که به وسیله‌ی اندیشه‌های زیبایی شناسانه‌ی نقد پرداز بررسی می‌شود، عامل آرمانی که به وسیله‌ی اندیشه‌های فلسفی و نیازهای اخلاقی نقدپرداز و عامل روان شناسی که به شخصیت منتقد بستگی دارد، مطرح می‌گردد وی سپ...این مجموعه، شامل مقالاتی از نگارنده است که در موضوع حکمت و فلسفه‌ی هنر تدوین شده است. این مقالات عبارت‌اند از: 'مایا؛ تخیل هنری خدا'، 'تاملی در مبانی و مبادی فلسفه‌ی هنر در عصر روشنگری'، 'نسبت عناصر اربعه با مربع و تاثیرات آن بر هنر و معماری مقدس'، 'مناقشه در وجود و ماهیت هنر اسلامی'، 'حکمت یونانی، موسیقی ایرانی'، 'نسبت میان اسطوره، فلسفه و موسیقی'، 'هنر و م...ترجمه‌ی حاضر، دربردارنده‌ی آرا و اندیشه‌های چهل و نه تن از صاحب‌نظران و نویسندگان شاخص سنت غربی درباره‌ی هنر و زیبایی شناسی است که گستره‌ی‌ زمانی آن از عهد کهن یونانی تا پایان سده‌ی نوزدهم است و به معرفی شخصیت‌ها و آرا و افکارشان به ترتیب تاریخی و در قالب مقاله اختصاص دارد. هر مقاله که به قلم یکی از نویسندگان معاصر است، پس از شرح و تحلیل اندیشه‌های شخصیت معر...

بخش نخست این مجموعه‌، حاوی مقالات همایش حکمت معنوی و فلسفه‌ی هنر در تبیین اندیشه‌های 'محمد مددپور' است. این مقالات عبارت‌اند از: 'غرب‌زدگی و استحاله‌های فرهنگی/ احمد کلاته‌ساداتی'، 'تاملی بر ظهور حقیقت در موسیقی غربی و شرقی/ پویا سرایی'، 'برجستگی‌های ممتاز هنر اسرارآمیز نگارگری ایرانی (در دوره‌ی اسلامی)/ حبیب شهبازی شیران'، 'بررسی تطبیقی مفهوم غرب‌زدگی، عوا...این کتاب مصور به تشریح سه عنصر اولیه و پایه‌ی گرافیک یعنی نقطه، خط، و سطح اختصاص دارد و طی آن نکات بنیادی در مبانی هنرهای تجسمی تبیین می‌گردد. به تصریح نگارنده: 'هدف این کتاب صرفا توجه به عناصر پایه‌ی گرافیک به صورت عام و زیربنایی است: 1- 'انتزاع' که از محیط مورد نظر مادی جدا شده است. 2- در سطح مادی تاثیرات ویژگی‌های بنیادی این سطح اهمیت می‌یابد'.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۳۰ مقاله