کالاها را مى‌توان بنا بر دوام يا قابليت لمس آنها به سه گروه تقسيم کرد. کالاهاى بى‌دوام، کالاهايى مصرفى هستند که معمولاً داراى يک يا چند مورد مصرف هستند. ماءالشعير، صابون و نمک در اين گروه جاى مى‌گيرند. کالاهاى بادوام آن دسته از کالاهاى مصرفى هستند که معمولاً در مدت زمان نسبتاً طولانى‌ترى مورد استفاده قرار مى‌گيرند. اين‌گونه کالاها معمولاً عمر بيشترى دارند. کالاهايى نظير يخچال، اتومبيل، اثاثيه و مبلمان از جمله کالاهاى بادوام به‌شمار مى‌روند. خدمات، همان فعاليت‌ها، فوايد يا رضايت‌هايى هستند که براى فروش عرضه مى‌شوند، همچون خدمات آرايشي، بهداشتى و تعميرات.

کالاى بادوام

کالاهاى بادوام، کالاهايى مصرفى هستند که معمولاً در مدت زمان نسبتاً طولانى‌ترى مورد استفاده قرار مى‌گيرند و معمولاً عمر بيشترى دارند مانند يخچال و تلويزيون.


کالاى بى‌دوام

کالاهاى بى‌دوام کالاهايى مصرفى هستند که داراى يک يا چند مورد مصرف هستند مانند صابون، نوشابه.


خدمات

خدمات، فوايد، فعاليت‌ها و رضايت‌هايى هستند که براى فروش عرضه مى‌شوند مانند خدمات اينترنتي.