کميته ملى اديفاکت ايران که نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در شوراى تسهيل تجارى و بازرگانى الکترونيکى آسيا - اقيانوسيه (AFACT) را برعهده دارد در مردادماه ۱۳۷۵ با مشارکت ديگر وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذيربط در معاونت برنامه‌ريزى و اطلاع‌رسانى وزارت بازرگانى و چارچوب تشکيلاتى مؤسسه مطالعاتى و پژوهش‌هاى بازرگانى تأسيس شد. هريک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، با توجه به حيطه کار تخصصى خود، مسؤوليت يا عضويت يکى از گروه‌هاى کارى موجود در کميته ملى اديفاکت ايران را عهده‌دار مى‌باشند.


کميته ملى اديفاکت ايران با درنظرگرفتن اولويت‌ها و امکانات جاري، تاکنون مبادرت به تشکيل گروه‌هاى کارى تخصصى ذيل را در ايران نموده است. اهداف و شرح وظايف اين گروه‌هاى کارى در ارتباط و هماهنگى با گروه‌هاى کارى تخصصى مربوط در شوراى تسهيل تجارى و بازرگانى الکترونيکى آسيا - اقيانوسيه قرار دارند.

گروه کارى آگاه‌سازى و آموزش (AEG)

فعاليت‌هاى اين گروه کارى عمدتاً مربوط به گسترش فرهنگ و همچنين آموزش و آگاه‌سازى عوامل مربوط در امور بازرگانى کشور مى‌شود.


استمرار برگزارى دوره‌هاى آموزشى تجارت الکترونيکى EDI و اديفاکت جهت مديران و کارشناسان کشور، برپايى همايش‌هاى تخصصى و کارگاه‌هاى آموزشى با همکارى مراجع داخلى و بين‌المللي، استفاده از مشاوره فنى و تخصصى منابع و مراجع ايرانى و بين‌المللي، تأمين، ترجمه و نشر کتب، مقالات و ساير مطالب علمى و آموزشى و همچنين ايجاد ارتباط و جلب همکارى مراجع آموزشى و دانشگاه‌ها به‌منظور نهادينه‌شدن امور آموزش و پژوهش EDI در کشور از اهم اهداف و برنامه‌هاى اين گروه تخصصى است.

گروه کارى ارزيابى امور فنى پيام‌هاى اديفاکت (TAG)

فعاليت‌هاى اين گروه کارى شامل ارزيابى فنى و تخصصى پيام‌هاى اديفاکت در بخش‌هاى گوناگون بازرگانى و ارائه پيشنهادها و طرح‌هاى مربوط به شوراى تسهيل تجارى و بازرگانى الکترونيکى آسيا - اقيانوسيه مى‌شود. ارزيابى تخصصى و ساختارى پيام‌هاى استاندارد اديفاکت که ازسوى ديگر گروه‌هاى کارى تهيه و ارائه مى‌شود، پشتيبانى فنى گروه‌هاى کارى تخصصي، بررسى فنى انطباق پيام‌هاى مصوبه شوراى تسهيل تجارى و بازرگانى الکترونيکى آسيا - اقيانوسيه با وضعيت و شرايط داخلى کشور و وارسى نهايى تغييرات اعمال‌شده در پيام‌هاى پيشين، اهم وظايف اين گروه کارى را تشکيل مى‌دهند.

گروه کارى XML & EDI

يکى ديگر از گروه‌هاى کارى کميته ملى اديفاکت ايران گروه کارى XML مى‌باشد. اين گروه براى اولين بار در اجلاس هفدهم AFACT در کشور کره تأسيس گرديد. فعاليت اين گروه کارى شامل بررسى و تطبيق پيام‌هاى تجارى منطبق بر استانداردهاى EANCOM و EDI با ساختارهاى XML و تحقيق جهت توسعه استانداردهاى داده‌هاى XML در صنعت مى‌باشد.


لازم به ذکر است XML استاندارد خاصى است که توسط کنسرسيوم (World Wide Web (W3C به‌منطور ارائه و تبادل الکترونيکى فرم‌ها و اطلاعات تجارى در شبکه اينترنت طراحى شده است. هدف از به‌کارگيرى XML امکان‌پذير نمودن ارتباطات Consumer to Business , Business to Consumer, Business to Business روى شبکه اينترنت با استفاده از استانداردهاى EDI است که باعث کاهش هزينه‌ها و افزايش کارآيى تبادل اطلاعات تجارى خواهد گرديد.

گروه کارى خريد (PWG)

بررسى پيام‌هاى الکترونيکى موردنياز دست‌اندرکاران عمليات خريد در سطح کشور، هدف و برنامه اصلى اين گروه کارى را تشکيل مى‌دهد. افزايش آگاهى و دانش فنى عوامل مربوط در فرآيند عمليات خريد و فراهم‌سازى امکان ارتقاء، توان فنى آنان، تسهيل بکارگيرى فن‌آورى تجارت الکترونيکى در اين عرصه و تلاش جهت تعيين استاندارد EANCOM به‌عنوان استاندارد ملى تجارت الکترونيکي، از ديگر اهداف کلى اين گروه کارى مى‌باشند.

گروه کارى تخصصى بررسى امور گمرکى (CWG)

طراحى و اجراى موفقيت‌آميز پروژه آسيکودا (Automated System for Customs Data-ASYCUDA) در بخش صادرات گمرک و همچنين استمرار برنامه‌ريزى و اقدام در زمينه اعمال و بهره‌گيرى از اين سيستم در بخش واردات، دستاوردهاى حاصله از سوى گمرک ايران در زمينه مطالعات کارشناسي، اجرا و راه‌اندازى پروژه يادشده براى بررسى پيام‌هاى استاندارد اديفاکت در امور گمرکى مى‌باشد.

گروه کارى بررسى امور مالى (FWG)

اين گروه تخصصى عهده‌دار مطالعه کارشناسي، طراحى و ارائه پيشنهاد پيام‌هاى استاندارد اديفاکت در زمينه عمليات و مبادلات مالى و بانکى مى‌باشد. بررسى پيام‌هاى مصوبه مربوط ازسوى شوراى تسهيل تجارى و بازرگانى الکترونيکى آسيا - اقيانوسيه به‌منظور انطباق با وضعيت و شرايط جارى در نظام بانکى کشور از ديگر وظايف عمده اين گروه کارى است.


ضمناً اقدامات مطالعاتى و اجرايى گسترده‌اى ازسوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران در رابطه با اعمال و بهره‌گيرى از سيستم سوئيفت انجام گرفته است.

گروه کارى بررسى امور حقوقى (LWG)

اين گروه کارى تخصصى که از دست‌آوردهاى پانزدهمين اجلاس شوراى تسهيل تجارى و بازرگانى الکترونيکى آسيا - اقيانوسيه است، بررسي، چاره‌انديشي، رفع مشکلات، طرح دعاوى و انواع مسائل حقوقى مربوط به استفاده از رايانه براى برقرارى ارتباط و انجام معاملات بصورت الکترونيکى بين اشخاص حقيقى و حقوقى را مدنظر دارد.


مضافاً اين گروه کارى با اتخاذ و اعمال دو رهيافت:


- پيش‌بينى چگونگى حل مسائل حقوقى با استفاده از قوانين موجود


- ارائه راه‌حل‌ها و پيشنهادها جهت تطبيق قوانين موجود با فن‌آورى‌هاى نوين در راه تحقق اهداف و برنامه‌هاى حيطه تخصصى خود تلاش مى‌نمايند.


فعاليت‌هاى گروه کارى يادشده در سه سطح و مقطع ملي، منطقه‌اى و بين‌المللى قابل تفکيک است.

گروه کارى بررسى امور ترابرى (TWG)

اين گروه عمدتاً عهده‌دار بررسي، ارزيابي، طراحي، تدوين و ارائه پيشنهاد در زمينه پيام‌هاى استاندارد اديفاکت در بخش حمل‌ونقل مى‌باشد.