صنایع استان

بررسی وضعیت استان آذربایجان‌غربی در مقایسه با صنایع کل کشور نشان می‌دهد که به‌رغم وجود صنایع مهم و توان و امکانات بالقوه در استان و داشتن جمعیتی معادل ۲/۴ درصد جمعیت کل کشور، تنها ۷/۱ درصد جمعیت استان در بخش صنعت مشغول به‌کار هستند.


در استان آذربایجان‌غربی، فعالیت‌های عمدهٔ صنعتی شامل صنایع تبدیلی کشاورزی از جمله کنسانتره آب میوه، سبزه‌پاک‌کنی و سردخانهٔ میوه است.


معادن

معادن یکی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و از منابع بنیادی و اقتصادی هر کشور است. در استان آذربایجان‌غربی منابع غنی و عظیمی وجود داد که مهمترین آنها عبارتند از: معادن سنگ‌ تزئینی و پی‌سازی، میکا، زرنیخ، تالک، کرومیت، سیلیس، گچ، نمک سنگی، نمک ابی، آهک، پودر دولومیت، خاک نسوز، ذغال‌سنگ و آهن که در حال استخراج و بهره‌برداری هستند و به بازار مصرف نیز عرضه می‌شوند. قسمت دیگری از مواد معدنی نیز در حال اکتشاف است که در آیندهٔ نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.