برج اشقون بابا

برج اشقون بابا نزديک شهر حسن‌آباد ياسوکند شهرستان بيجار واقع شده است. اين بنا از سنگ و آجر ساخته شده، داراى پلانى دايره شکل است. اين برج احتمالاً از اقامتگاه‌هاى (کوخ) بين راهى بود.


قدمت برج اشقون بابا را برخى به دوره ايلخانى نسبت داده‌اند، اما از آنجا که آثار و بقاياى مرمت دوره صفوى روى آن مشخص است، به نظر مى‌رسد در دوره صفوى ساخته شده باشد.

برج اوج ‌گنبدخان

در فاصله ۷۵ کيلومترى شمال غرب شهر بيجار، در روستايى به نام اوج گنبدخان برجى سنگى وجود دارد که به برج اوج گنبد معروف است. دليل اين که چرا برخى اين گنبد را اوچ (سه) مى‌نامند، به طور دقيق مشخص نيست.


ساختمان برج داراى پلان با دايره‌اى از سنگ و ساروج ساخته شده و سقف آن نيز با گنبد شلجمى از سنگ لاشه‌اى ساخته شده است. ابعاد داخلى برج ۳۰/۴ متر و ورودى آن ۳۰/۱ متر ارتفاع دارد. عرض ديواره‌هاى سنگى ۹۰ سانتى‌متر و ارتفاع برج ۶ متر است.


از آنجا که اين برج نيز در مسير کاروان‌ها قرار داشت، به نظر مى‌رسد که به عنوان اقامتگاه بين‌راهى در عصر صفويه ساخته شده و مورد استفاده بود.

برج ينگى ارخ


اين برج داراى گنبدى بود که تخريب شده، اما بقاياى کاربندى‌هاى گچى آن موجود است. بنا در مسير جاده زنجان-آذربايجان-کردستان واقع است و نشان از رونق تجارى و اهميت اين منطقه دارد.