تالاب‌ها از پديده‌هاى طبيعى جالب توجهى هستند که در پاره‌اى از مناطق کشور ما مشاهده مى‌شوند. در خوزستان به تالاب، ”هور“ مى‌گويند. تالاب‌هاى خوزستان در حقيقت چاله‌هائى هستند که از آب‌هاى سطحى يا زيرزمينى اشباع شده است؛ لذا، در امتداد يا حاشيهٔ رودها ديده مى‌شوند. در اين تالاب‌ها، جوامعى از گياهان و جانوران ويژهٔ اين نوع محيط وجود دارند.


تالاب‌هاى خوزستان از نظر تأثير در آب و هوا و اقتصادى اهميت فراوانى دارند؛ مخصوصاً به‌دليل ذخيرهٔ آبى و آرامش موجود در آنها، همواره زيستگاه‌هاى مناسبى براى حيات‌وحش هستند. تالاب‌ها، از نظر کنترل سيلاب، تغذيهٔ آب‌هاى زيرزميني، امکانات تفريحگاهي، زمينه‌هاى تحقيقاتى و صيد پرندگان نيز اهميت بسيارى دارند. مهمترين تالاب‌هاى خوزستان عبارتند از تالاب‌هاى هورالعظيم، شادگان، بامدژ، شاهور، بندون، تِمبى و برمه‌شور.

تالاب‌ شادگان

تالاب شادگان در جنوب استان، در محدوده‌اى بين خورموسى و شهر شادگان، با وسعتى معادل ۴۰۰۰ کيلومترمربع واقع شده است. اين تالاب از نظر رتبه، بيست و دومين تالاب بين‌المللى محسوب مى‌شود. آب آن شيرين است و از رود جراحى و انشعابات آن، بارندگى‌هاى زمستانى و مدّ خليج‌فارس، تأمين مى‌گردد. ۷۰ هزار هکتار از اين تالاب به‌عنوان حيات‌وحش تحت حفاظت و کنترل است.

تالاب هور العظيم

هور العظيم که هور الهويزه نيز ناميده مى‌شود در بخش غربى دشت آزادگان، در نواحى مرزى ايران و عراق، در حدّفاصل رودهاى کرخه و دجله واقع شده و توسط رود کرخه و نهرهاى شرق رود دجله تغذيه مى‌شود و سرريز آب آن به دجله و شط‌العرب (شط‌العرب در عراق جارى است و چون به مرز مى‌رسد، رود کارون به آن ملحق مى‌شود و اروندرود نام مى‌گيرد) در خاک عراق وارد مى‌شود. وسعت آن بين ۴۵۰۰ تا ۵۶،۰۰۰ کيلومترمربع متغير است.

تالاب بامدژ

اين تالاب با مساحتى حدود ۴۰ کيلومترمربع در ۴۰ کيلومترى شمال اهواز بين رودهاى کرخه و دز واقع است که از رود شاهور و انشعابات دز و کرخه تغذيه مى‌کند.

تالاب تمبى

اين تالاب در ۱۰۰ کيلومترى شمال مسجد سليمان و در کوه کينو واقع شده است.

تالاب‌هاى ايذه (بندون و ميانگران)

بندون در ۳ کيلومترى شمال شرق و ميانگران در ۵/۱ کيلومترى شمال ايذه واقع شده‌اند. مساحت هر يک ۳ تا ۱۳ کيلومترمربع است. آب آنها از بارندگى‌هاى زمستانى تأمين مى‌شود.

تالاب برم‌شور

برم‌شور در ۲۰ کيلومترى هفتگل واقع شده است و طول و عرض تقريبى آن به ترتيب ۱۵۰ تا ۴۰۰ متر است.