تحوّلات جهانى در صحنه سياسى نيز موجب دلگرمى و علاقه‌مندى تايلند شده است به‌ويژه کوشش جمهورى خلق چين براى ايفاء نقش عمده‌اى در صحنه سياسى آسياى جنوب شرقى و منطقه اقيانوس آرام، تشديد فعاليّت‌ها و توّجه و علاقه‌مندى بيشتر آمريکا به منطقه خاور دور،تحوّلات اتحاد شوروى و تأثير آن بر کشورهاى منطقه آسيا و به‌ويژه خاور دور و اقيانوس آرام، تحوّل در خط مشى ويتنام، عضويت تايلند در شوراى امنيت سازمان ملل متحد و امکان برقرارى روابط دوستانه‌تر و نزديکتر با کشورهاى جهان سوم که تايلند در آنجا فعّاليتى نداشته است، همه از امورى بوده‌اند که توجه تايلند را به خود جلب کرده‌اند.بعضى از حرکات و سياست‌هاى کشورهاى ديگر عضو آ.سه.آن در قبال مسئله کامبوج و نيز عملکرد اقتصادى آ.سه.آن موجب نارضايتى تايلند را فراهم کرده بود به‌طورى‌که نتايج اقتصادى اجلاس نوزدهم وزراء خارجه آ.سه.آن در مانيل در ژوئيه ۱۹۸۶ مورد انتقاد تايلند قرار گرفته بود و تايلند موضوع را در اجلاس سران آ.سه.آن که در سال ۱۹۸۷ در مانيل برگزار شد مطرح نمود. با وجود اين تايلند هنوز به آ.سه.آن که در سال ۱۹۸۷ در مانيل برگزار شد مطرح نمود. باوجود اين تايلند هنوز به آ.سه.آن و همکارى‌هاى اقتصادى و سياسى با آن نياز دارد. اين امر از ارجحيت‌هاى عمده در سياست خارجى تايلند برخوردار است (وزراى خارجه آ.سه.آن در فوريه ۱۹۸۵ در بانکوک گرد آمده و طى اعلاميه‌اى دست‌اندازى‌هاى ويتنام به خاک تايلند را محکوم نموده و از مسکو خواسته بودند دست از حمايت ويتنام در کامبوج بردارد). از طرف ديگر تايلند نيز آمادگى طرح تفکرّات مختلف را درباره کامبوج و حل و فصل مسئله مزبور پيدا کرده، نيرو و مساعى و وقت بسيار زيادى صرف کامبوج نموده است و در خصوص مسئله کامبوج به قطب‌گرائى پرداخته و مشغوليت تهديد ذهنى پيدا کرده است. لکن به‌نظر مى‌رسد جهت‌گيرى جديد بانکوک در برقرارى روابط با تمام کشورهاى براساس منافع اقتصادى و تجارى حتى با کشورهائى که درخصوص مسئله کامبوج با ما هم‌عقيده نباشند بيشتر با واقعيّت پيوند خورده است. هند و مجارستان دو نمونه در اين زمينه است و بازديد وزير خارجه تايلند از هند در مارس ۱۹۸۵ و بوداپست در مه همين سال به‌صورت الگو و مبناى همکارى‌هاى بيشتر اقتصادى با کشورهائى که رژيم هنگ سامرين را در پنوم‌پن به رسميت شناخته‌اند، درآمده است. وزير خارجه هند در مارس ۱۹۸۶ و نخست‌وزير هند نيز در نوامبر ۱۹۸۶ از تايلند بازديد کردند.


وزير خارجه تايلند طى سخنانى درخصوص روابط با کشورهاى بلوک شرق اظهار داشته بود عليرغم پائين بودن ميزان مبادلات تجارى تايلند با کشوهاى سوسياليستي؛ مع‌الوصف اين مبادلات مى‌توانند درآينده به‌صورت عامل اقتصادى و سياسى مهمتر تبديل شوند.


بدين ترتيب به‌نظر مى‌رسد که اصل چهارم سياست خارجى تايلند راهنماى فتح‌الباب جديد ديپلماتيک اين کشور با بلوک شرق و جهان سوم باشد.


تايلند متوجه شده است که مى‌تواند بعضى مشکلات اقتصادى و بازرگانى خود را با برقرارى روابط تجارى پاياپاى با کشورهاى اروپاى شرقى و کشورهاى جهان سوم کاهش دهد. در اين زمينه تايلند ذرت خود را با کودهاى شيميائى کشورهاى بلوک شرق مبادله مى‌نمايد.